Jednotlivé dokumetny územného plánu mesta Prievidza si môžete stiahnuť z týchto stránok vo formáte PDF (Acrobar Reader).

TEXTOVÁ ČASŤ

Diel A
(pdf, 1 MB)
Diel B
(pdf, 476 kB)

TABUĽKY K TEXTOVEJ ČASTI:

GRAFICKÁ ČASŤ:

Náložka
(pdf, 2 MB)

Zmena č. 15 ÚPN:

Zmena č. 13 ÚPN:

Zmena č. 12 ÚPN

Zmena č. 11 ÚPN