V meste pôsobia aj ďalšie školské subjekty, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Prinášame ich zoznam.

Piaristická základná škola F. Hanáka,
Adresa : A. Hlinku 44, 97101 Prievidza
Web: www.piaristi-pd.sk
Kontakt : 046/5424949

Súkromná spojená škola, Ul. M. Falešníka 6, Prievidza
Adresa: Ulica M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Web: www.eskolapd.sk
Kontakt: 0918 805 015

Súkromná základná umelecká škola Xoana
Adresa: Jesenského ulica 16, 971 01 Prievidza
Web: www.xoana.sk
Kontakt: 0905 522 632

Spojená škola internátna

Adresa: Úzka ulica č. 2, 971 01 Prievidza
Web: www.skolaspecialpd.edupage.org
Kontakt: 046/543 14 96

Funny Kids Academy – Slovensko-anglické montessori jasle a škôlka – Detská jazyková škola
Adresa: Hrabová ulica 15, 971 01 Prievidza
Web: www.funnyacademy.sk
Kontakt:0948 485 852

Hrivko – detské jasle a škôlka
Adresa: Sládkovičova ulica 5, 971 01 Prievidza
Web: www.hrivko.sk
Kontakt: 0908 512 222