Vyhodnotenia posúdenia žiadostí o dotácie podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza.

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2010 – 2012