Okrem štandardného zberu komunálneho odpadu s využitím nádob na zmesový a triedený odpad môžu obyvatelia mesta využiť aj ďalšie spôsoby zberu odpadu. Ide o zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov a možnosť odovzdať svoj nadrozmerný odpad z domu či bytu do Zberného dvora spoločnosti T+T, a.s.

Dôležité je vedieť základné informácie o separovaní odpadov a o spôsobe likvidácie iných druhov odpadov ako napr. stavebný odpad alebo iný nebezpečný odpad.

Prehľad dôležitých dokumentov v odpadovom hospodárstve:

Viac užitočných informácií o odpadovom hospodárstve nájdete v konkrétnej kategórii:

Čo separovať a čo nie:

Plasty – žlté kontajnery:

Do kontajnerov patria:
PET fľaše od nápojov (ich objem je najskôr potrebné znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, sáčky, fólie, plastové obaly – zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov, rôznych obalov z potravín.
Do kontajnerov nepatria:
Novodurové trubky, obaly od nebezpečných látok ako napr. motorové oleje, chemikálie, farby a pod.

Sklo– zelené kontajnery:

Do kontajnerov patria:
Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod.
Do kontajnerov nepatria:
Žiarivky, ortuťové výbojky, sklo s drôtenou výstuhou, porcelán, olovené sklo, žiarovky, zrkadlá, plexisklo, sklo z obrazoviek televízorov a počítačov, rôznych prístrojov, sklo s prímesami kovov.

Papier – modré kontajnery:

Do kontajnerov patria:
Papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky a pod.
Do kontajnerov nepatria:
Mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby.

Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) a kovové obaly – červené kontajnery:

Do kontajnerov patria:
Nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov, kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky. Nápojové kartóny je potrebné vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím.
Do kontajnera nepatria:
Elektrické komponenty, kovové obaly kombinované s iným obalom.

Kontakty:

Referent životného prostredia: Ing. Beata Drozdová      
Tel: 046/5179  625         
Mobil: 0904 752 691      
Email: beata.drozdova@prievidza.sk

Referent pre komunálne odpadové hospodárstvo: Ing. Zuzana Iliašová
Tel: 046/5179  625         
Mobil: 0903 501 073     
Email: zuzana.iliasova@prievidza.sk