Školské jedálne pri základných školách:

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/543 96 49   
E-mail: sj.dobsinskeho@centrum.sk  

Školská jedáleň pri Základnej škole, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/540 44 14   
E-mail: sjenergetikov@centrum.sk    

Školská jedáleň pri Základnej škole, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/542 40 29   
E-mail: sjrastislavova@gmail.com     

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/548 80 28   
E-mail: lenkalukacova@centrum.sk   

Školská jedáleň pri Základnej škole, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/542 37 70   
E-mail: masarikova@marianska.sk    

Školská jedáleň, Ul. S. Chalupku 313/12, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 543 98 41    
E-mail: sjschalupku.pd@gmail.com   

Školská jedáleň pri  Základnej škole, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/543 98 96   
E-mail: sj.safarika@zoznam.sk          

Školské jedálne pri materských školách:

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/543 96 49   
E-mail: sj.dobsinskeho@centrum.sk  

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/548 80 28   
E-mail: lenkalukacova@centrum.sk   

Školská jedáleň pri Materskej škole, Ulica P. Benického 154/1,  971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 215   
E-mail: sjbenickeho@prievidza.sk

Školská jedáleň pri Materskej škole, Ulica D. Krmana 334/6, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 203   
E-mail: sjkrmana@gmail.com     

Školská jedáleň pri Materskej  škole, Ulica A. Mišúta 731/4, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 191   
E-mail: jedalenmisuta@gmail.com    

Školská jedáleň, pri Materskej škole, Športová ulica 134/36, 971 01 Prievidza
Tel.: 0903 501 178    
E-mail: sjsportova@prievidza.sk   

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Ulica M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 174   
E-mail: sjmisika@prievidza.sk         

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Nábr. sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 167   
E-mail: sjsvcyrila@prievidza.sk         

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Ulica M. Gorkého 223/22, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 161  
E-mail: gorkeho.sj@gmail.com         

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Cesta Vl. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 153   
E-mail: clementisa.sj@gmail.com         

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Ulica J. Matúšku 759/1, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 077   
E-mail: matusku.sj@gmail.com