Školské jedálne pri základných školách:

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/543 96 49   
E-mail: sj.dobsinskeho@centrum.sk  
vedúca ŠJ: Chudá Anna

Školská jedáleň pri Základnej škole, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/540 44 14   
E-mail: sjenergetikov@centrum.sk    
vedúca ŠJ: Pánisová Iveta

Školská jedáleň pri Základnej škole, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/542 40 29   
E-mail: sjrastislavova@gmail.com     
vedúca ŠJ: Oľga Kohútová

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/548 80 28   
E-mail: lenkalukacova@centrum.sk   
vedúca ŠJ: Lukáčová Magdaléna

Školská jedáleň pri Základnej škole, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/542 37 70   
E-mail: masarikova@marianska.sk    
vedúca ŠJ: Masariková Alena

Školská jedáleň, Ul. S. Chalupku 313/12, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 543 98 41    
E-mail: sjschalupku.pd@gmail.com   
vedúca ŠJ: Čertíková Ivica

Školská jedáleň pri  Základnej škole, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/543 98 96   
E-mail: sj.safarika@zoznam.sk          
vedúca ŠJ: Krausková Iveta

Školské jedálne pri materských školách:

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/543 96 49   
E-mail: sj.dobsinskeho@centrum.sk  
vedúca ŠJ: Chudá Anna

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza
Tel.:
046/548 80 28   
E-mail: lenkalukacova@centrum.sk   
vedúca ŠJ: Lukáčová Magdaléna

Školská jedáleň pri Materskej škole, Ulica P. Benického 154/1,  971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 215   
E-mail: sjbenickeho@prievidza.sk

riaditeľka ŠJ: Jaroslava Michalovičová

Školská jedáleň pri Materskej škole, Ulica D. Krmana 334/6, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 203   
E-mail: sjkrmana@gmail.com     
riaditeľka ŠJ: Mária Szalayová

Školská jedáleň pri Materskej  škole, Ulica A. Mišúta 731/4, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 191   
E-mail: jedalenmisuta@gmail.com    
riaditeľka ŠJ: Gabriela Melišková

Školská jedáleň, pri Materskej škole, Športová ulica 134/36, 971 01 Prievidza
Tel.: 0903 501 178    
E-mail: sjsportova@prievidza.sk   
riaditeľka ŠJ: Elena Adamiková

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Ulica M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 174   
E-mail: sjmisika@prievidza.sk         
riaditeľka ŠJ: Jarmila Šilhavá

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Nábr. sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 167   
E-mail: sjsvcyrila@prievidza.sk         
riaditeľka ŠJ: Jana Mlynáriková

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Ulica M. Gorkého 223/22, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 161  
E-mail: gorkeho.sj@gmail.com         
riaditeľka ŠJ: Renáta Mušáková

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Cesta Vl. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 153   
E-mail: clementisa.sj@gmail.com         
riaditeľka ŠJ: Magdaléna Benedová

Školská jedáleň pri  Materskej škole, Ulica J. Matúšku 759/1, 971 01 Prievidza
Tel.:
0903 501 077   
E-mail: matusku.sj@gmail.com         
riaditeľka ŠJ: Božena Ziaťková