Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. upozorňuje na prerušenie distribúcie elektriny. Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa 13.03.2023 od 8:00 do 14:00 na Ul. I. Bukovčana, J. M. Hurbana, J. Palárika, J. Roháča, P. J. Šafárika, Šulekova:

Dňa 14.03.2023 od 8:30 do 16:00 na Ul. Letisková a Ul. Západná:

Dňa 16.3.2023 od 8:00 do 14:00 v časti Necpaly na nasledovných uliciach:

Dňa 28.03.2023 od 07:30 do 15:30 v časti Píly na Ul. I. Krasku, J. Bendíka, J. Červeňa, J.G. Tajovského, P. Dobšinského a na Nábrežnej ulici:

Dňa 04.04.2023 od 7:30 do 14:30 v časti Píly na Ul. Garbiarska, Golfová a Riečna

Dňa 06.04.2023 od 07:30 do 13:30 na Ul. A. Hlinku, G. Švéniho, Kláštornej ul., Námestí slobody a Ul. Š. Moyzesa