Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. upozorňuje na prerušenie distribúcie elektriny. Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:

Dňa 6.6.2024 od 11:30 do 15:30 na Ul. F. Hečku, Krížnej ul., Na vŕšku, Pod poliankou, Spojovacej ul., Ulici družby.

Dňa 6.6.2024 od 7:30 do 11:30 na Ul. Podhorská, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná a Vrchárska

Dňa 6.6.2024 od 7:30 do 14:30 na Ul. J. Gramantika, J. Pauleho, K. Kuzmányho, Koceľovej ul., Mojmírova, S. Mečiara, Ul. energetikov

Dňa 11.06.2024 od 10:30 do 15:00 na Hornonitrianskej ceste, Ul. Na Záhumní, Pod Horou, Poľnej ul., Slnečnej, Snežienkovej, Veľkonecpalskej a Zelenej ul.

Dňa 11.06.2024 od 7:30 do 11:30 na Ul. 1. mája, Južnej ul., K potoku, Lesnej ul., Na záhrade, Lesnej, Pavlovskej, Peknej ul. a Ul. Pod hájik, Pod hôrkou a Pod hrádkom

Dňa 18.06.2024 od 7:45 do 15:00 na Ul. Urbárska 6