Úvod:

Mesto Prievidza začína aktivity ďalšieho ročníka projektu participatívneho rozpočtu 2023 / 2024.

Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú môcť obyvatelia mesta Prievidza priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Môžu tvoriť konkrétne projekty, ktorých realizáciu budú vyberať obyvatelia mesta v celomestskom hlasovaní.

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Ročník 2023-2024:

Hlasovanie:

Pokyny k hlasovaniu:
Mesto zabezpečilo distribúciu jedného hlasovacieho lístka do každej domácnosti. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, ďalší hlasujúci si môžu hlasovacie lístky stiahnuť elektronicky TU. Hlasovanie o projektoch sa bude realizovať od 1. do 30. novembra 2023.

V rámci jedného hlasovacieho lístka môžu hlasujúci vybrať 3 až 5 projektov, ktoré považujú za dôležité či zaujímavé, a žiadajú o ich financovanie z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2023 / 2024. Vyplnený hlasovací lístok budú môcť obyvatelia odovzdať na jednom z uvedených zberných miest, kde sa budú nachádzať hlasovacie urny, alebo odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne zaslať naskenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk

Otváracie hodiny zberných miest pre odovzdanie hlasovacieho lístka:
1. Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok – piatok 7.00 – 15.30
2. Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, pondelok – nedeľa 8.00 – 20.00
3. KaSS Prievidza, Ul. F Madvu 11, pondelok – piatok 7.00 – 18.00

Hlasovací lístok je k dispozícii TU: 

 

Projekty za ktoré je možné hlasovať:

4 labky v meste

Agátový háj, pre kultúru raj

Beh pre mobilný hospic

Hip-hopové leto

Ľudia v parku

Mariánska hradná cesta

Netradičné detské ihrisko

Spievanie pre každého

Tanec nás spája