Úvod:

Mesto Prievidza začína aktivity ďalšieho ročníka projektu participatívneho rozpočtu 2023 / 2024.

Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú môcť obyvatelia mesta Prievidza priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Môžu tvoriť konkrétne projekty, ktorých realizáciu budú vyberať obyvatelia mesta v celomestskom hlasovaní.

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Ročník 2023-2024:

Hlasovanie:

Pokyny k hlasovaniu:
Mesto zabezpečilo distribúciu jedného hlasovacieho lístka do každej domácnosti. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, ďalší hlasujúci si môžu hlasovacie lístky stiahnuť elektronicky TU. Hlasovanie o projektoch sa bude realizovať od 1. do 30. novembra 2023.

V rámci jedného hlasovacieho lístka môžu hlasujúci vybrať 3 až 5 projektov, ktoré považujú za dôležité či zaujímavé, a žiadajú o ich financovanie z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2023 / 2024. Vyplnený hlasovací lístok budú môcť obyvatelia odovzdať na jednom z uvedených zberných miest, kde sa budú nachádzať hlasovacie urny, alebo odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne zaslať naskenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk

Otváracie hodiny zberných miest pre odovzdanie hlasovacieho lístka:
1. Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok – piatok 7.00 – 15.30
2. Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, pondelok – nedeľa 8.00 – 20.00
3. KaSS Prievidza, Ul. F Madvu 11, pondelok – piatok 7.00 – 18.00

Hlasovací lístok je k dispozícii TU: 

 

Projekty za ktoré je možné hlasovať:

4 labky v meste

Agátový háj, pre kultúru raj

Beh pre mobilný hospic

Hip-hopové leto

Ľudia v parku

Mariánska hradná cesta

Netradičné detské ihrisko

Spievanie pre každého

Tanec nás spája

Výsledky hlasovania:

Prievidzská samospráva vyhodnotila ďalší ročník svojho participatívneho rozpočtu. Mesto rozdelí 25 tisíc eur medzi 5 občianskych a komunitných projektov. Rozhodlo o tom hlasovanie verejnosti počas novembra 2023. Projekty získali dohromady 3402 hlasov.

Poradie projektov:

Poradové čísloNázov projektuPercentá hlasov %
1Ľudia v parku18,22
24 labky v meste17,59
3Beh pre mobilný hospic16,23
4Agátový háj pre kultúru raj11,64
5Mariánska hradná cesta9,44
6Netradičné detské ihrisko9,20
7Tanec nás spája7,20
8Hip – hopové leto5,66
9Spievanie pre každého4,81
Tabuľka hlasovania

Po sérií verejných informačných stretnutí, zbere projektových žiadostí, verejného zvažovania a fáze rozhodovania sa blížime do realizácie tohto participatívneho rozpočtu. Úspešné projekty budú realizované počas celého roka 2024. Sme vďační každému, kto si našiel čas a akoukoľvek formou prispel k nápadom, ktoré skvalitnia život obyvateľom nášho mesta.

Na prvom mieste sa umiestnil projekt „Ľudia v parku“, ktorý rozšíri oddychovú zónu pre návštevníkov mestského parku, revitalizuje priestranstvo v blízkosti piknikovej zóny a umiestni nové sedenia a ohniská. V rámci úprav sa takisto na blízke stromy doplnia búdky na hniezdenie vtáctva.

Na druhom mieste uspel projekt s názvom „4 labky v meste“, ktorý chce priniesť osvetu, ako aj praktické cvičenia, ktoré pomôžu majiteľom psov pochopiť svojich štvornohých miláčikov, zvládať ich a vytvoriť si vzájomný vzťah pre spokojné spolužitie.

Tretí skončil ušľachtilí projekt „Beh pre mobilný hospic“, ktorý je prejavom spolupatričnosti pre nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov. V rámci charitatívneho dňa sa preto uskutoční ďalší ročník behu, z ktorého výťažku bude podporená činnosť mobilného hospicu.

Máme radosť, že na štvrtom mieste sa umiestnil komunitný projekt z mestskej časti Malá Lehôtka. „Agátový háj, pre kultúru raj“, ako znie názov projektu zahŕňa v sebe kompletnú výmenu drevených lavíc a stolov v amfiteátri agátového háju. Výsledkom bude funkčný, bezpečný a dlhodobý mobiliár, ktorý bude slúžiť obyvateľom na komunitné stretnutia ako aj kultúrne akcie.

Posledný projekt, ktorý sa v rámci možnosti mestského rozpočtu podarí uskutočniť je „Mariánska hradná cesta“. Zámerom projektu je edukácia obyvateľov mesta a turistov o histórii a prírode mesta Prievidza, prostredníctvom vybudovania náučného chodníka medzi miestom Prievidzského hradu (Mariánsky vŕšok), parkom Skotňa a skalným otvorom pod Mariánskym vŕškom. Cieľom je taktiež väčšia motivácia trávenia času vonku a v prírode.

Všetkým, ktorí sa zapojili do participatívneho rozpočtu ďakujeme a tešíme sa na realizáciu projektov v roku 2024.