Komisie Mestského zastupiteľstva a ostatné:

1. Komisia finančná, majetková a podnikateľských aktivít (7 členov):

MVDr. Vladimír Petráš – predseda komisie
Poslanci:

 • Mgr. Branislav Gigac
 • Ing. Ľuboš Jelačič
 • MVDr. Norbert Turanovič
 • RNDr. Ing. Ján Kuchárik

Neposlanci:

 • Ing. Marián Bielický
 • Ing. Roderik Weissabel

Zapisovateľka: Ing. Ingrid Vojtková

2. Komisia dopravy, životného prostredia a rozvoja mesta  (10 členov):

Michal Dobiaš – predseda komisie
Poslanci:

 • Ing. Lukáš Zeleník
 • RNDr. Ing. Ján Kuchárik
 • Igor Čičmanec
 • Mgr. Dominika Vážna
 • Ing. Natália Svítková

Neposlanci:

 • Ing. Andrea Nikmonová
 • Ing. Roman Bartoš
 • Ing. Jaroslav Mäsiar
 • Ing. Dušan Kohút

Zapisovateľ: Ing. Branislav Michalík

3. Komisia školstva a kultúry  (7 členov):

Helena Dadíková – predsedníčka komisie
Poslanci:

 • MgA. Martina Polievková, ArtD.
 • Ivica Čertíková
 • PaedDr. Eleonóra Porubcová
 • PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

Neposlanci:

 • Mgr. Dana Horná
 • Mgr. Beata Révayová

Zapisovateľka: Aneta Bartolenová

4. Komisia starostlivosti o obyvateľov (7 členov):

MDDr. Veronika Drábiková – predseda komisie
Poslanci:

 • PaedDr. Iveta Lauková
 • MVDr. Juraj Leporis
 • Mgr. Dominika Vážna
 • Katarína Čičmancová

Neposlanci:

 • PhDr. Mária Znášiková
 • Mgr. Jana Javorčeková

  Zapisovateľka: Mgr. Michaela Bevelagua

5. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít  (7 členov):

Ing. Branislav Bucák – predseda komisie
Poslanci:

 • Mgr. Július Gális
 • Mgr. Libor Mokrý
 • Ján Mäsiar
 • Ing. Natália Svítková

Neposlanci:

 • Mgr. Diana Šurkalová Dušeková
 • PhDr. Juliana Martinková

Zapisovateľ: Mgr. Dalibor Snoha

6. Komisia na ochranu verejného záujmu (7 členov):

Helena Dadíková – SPOLU – občianska demokracia – predsedníčka
Poslanci:

 • RNDr. Ing. Ján Kuchárik – REPUBLIKA
 • PaedDr. Eleonóra Porubcová – KDH
 • Ing. Richard Takáč – SMER – sociálna demokracia
 • Mgr. Dominika Vážna – HLAS – sociálna demokracia
 • PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – zástupca nezávislých poslancov

  Zapisovateľka: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

7. Komisia MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach:

Členovia:

 • Ing. Richard Takáč
 • Mgr. Libor Mokrý
 • Katarína Čičmancová
 • Mgr. Branislav Gigac
 • Ján Mäsiar
 • náhradník č. 1: MVDr. Norbert Turanovič
 • náhradník č. 2: Ing. Branislav Bucák

Zapisovateľ: Ing. Anton Pišta

8. Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie  návrhov historických označení:

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – predsedníčka komisie

Poslanci:

 • Michal Dobiaš
 • Ing. Branislav Bucák
 • Helena Dadíková
 • PaedDr. Eleonóra Porubcová
 • Ing. Natália Svítková
 • MgA. Martina Polievková, ArtD.

Neposlanci:

 • Ing. Erik Kližan
 • PhDr. Ján Vingárik
 • Mgr. Alojz Vlčko

  Zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Poradné orgány primátorky mesta :

Masmediálna rada:

Bytová rada:

Helena Dadíková – predsedníčka
Členovia:

 • Mgr. Július Gális
 • JUDr. Ján Martiček
 • JUDr. Róbert Pietrik
 • MVDr. Norbert Turanovič
 • Ing. Iveta Bielická

Zapisovateľka: Jarmila Hlohovská

Rada pre etiku:

Sobášiaci a ostatná občianska obradnosť: 

Poslanci:

 • Helena Dadíková
 • MVDr. Norbert Turanovič
 • PaedDr. Eleonóra Porubcová
 • Ing. Natália Svítková
 • PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
 • Ing. Ľuboš Jelačič
 • MVDr. Vladimír Petráš
 • Katarína Čičmancová

Mládežnícky parlament:

Zoznam členov:

 • Miroslav Sapár – Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16
 • Michaela Šaálová – Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16
 • Nikolas Michal Zajac – Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2
 • Alex Šiller – Obchodná akadémia, Ul. F. Madvu 2
 • Sofia Bartová – SOŠ Ul T. Vansovej 32
 • Nataša Bednárová – SOŠ Ul T. Vansovej 32
 • Jakub Marko – SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1
 • Andrej Lukáč – SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1
 • Natália Kaprálová – Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A
 • Damien Minich – Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A
 • Karin Mišiaková – Piaristická spojená škola F. Hanáka, Ul. A. Hlinku 44
 • Benjamín Buzna – Piaristická spojená škola F. Hanáka, Ul. A. Hlinku 44
 • Simeon Turic – Súkromná spojená škola (E-škola), Ul. M. Falešníka 6
 • Jakub Adamec – Súkromná spojená škola (E-škola), Ul. M. Falešníka 6
 • Simona Čertíková – ZŠ a MŠ Ul. Dobšinského 746
 • Terézia Tirindová – ZŠ a MŠ Ul. Dobšinského 746
 • Bibiána Píšová – ZŠ Ul. Energetikova 242/39
 • Vanessa Šimurková – ZŠ Ul. Energetikova 242/39
 • David Ščípa – ZŠ a MŠ Ul. Malonecpalská ulica 206/37
 • Ema Petrašová – ZŠ a MŠ Ul. Malonecpalská ulica 206/37
 • Sára Luteránová – ZŠ Mariánska ulica 554/19
 • Naďa Porubcová – ZŠ Mariánska ulica 554/19
 • Zuzana Vavrincová – ZŠ Rastislavova ulica 416/4
 • Tomáš Tínes – ZŠ Rastislavova ulica 416/4
 • Samuel Kuník – ZŠ Ul. S. Chalupku 313/14
 • Natália Malíčková – ZŠ Ul. S. Chalupku 313/14
 • Matej Hojč – ZŠ Ul. P. J. Šafárika 3
 • Liana Kuzmányová – ZŠ Ul. P. J. Šafárika 3
 • Martin Daško – Centrum voľného času, Ul. K. Novackého 14
 • Lukas D´Ambrogio – Centrum voľného času, Ul. K. Novackého 14
 • Veronika Plachá – Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza, Ul. A. Žarnova 860/5
 • Paulína Grolmusová – Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza, Ul. A. Žarnova 860/5
 • Júlia Geschwandtnerová – Úsmev ako dar
 • Bibiána Baková – Úsmev ako dar