Kontakt a ďalšie informácie:

Mestský úrad, odbor školstva
Námestie slobody 14, Prievidza v budove A, 3. poschodie
Mgr. Beáta Révayová – vedúca odboru
tel: 046/ 51 79 400,
mobil: 0904 752 666
emailbeata.revayova@prievidza.sk