Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024. Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky. Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s § 11 c ods.5 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: hlasovacipreukaz@prievidza.sk

Prehľad dôležitých lehôt a informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu

Zasadanie okrskových volebných komisií

Mesto Prievidza oznamuje delegovaným členom do okrskových volebných komisií pre Voľby do Európskeho parlamentu, konané 8. júna 2024, že 1. zasadanie okrskových komisií sa uskutoční dňa 25.4.2024 (vo štvrtok) o 14.30 h. v aule VŠ Žilinskej univerzity, detašované pracovisko na Bakalárskej ulici č.2 v Prievidzi.

Obrázok kampane