Podrobné informácie o voľbách nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Dôležité tlačivá a dokumenty:

Zverejnenie výsledkov:

Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2022 v Prievidzi

Zoznamy kandidátov:

Informácie a oznámenia k voľbám: