Prinášame prehľad všetkých dokumentov rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok.

Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok 2023: