Zmena č. 3 ÚPN Z IBV Terasy:

Textová časť
(pdf, 146 kB)
Platný ÚPN Z
(pdf, 737 kB)
Náložka
(pdf, 237 kB)