V tejto sekcii zverejňujeme výzvy na predkladanie ponúk. Ďalšie informácie o verejnom obstarávaní sú dostupné v samostatnej sekcii na ktorú sa dostanete kliknutím na odkaz:

Profil verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Prievidza
Štatutárny zástupca mesta : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka
Adresa: Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
IČO : 00318442
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Aktuálne výzvy na predkladanie cenových ponúk:

Archív výziev ako aj aktuálne výzvy zverejnené do 13. júla 2022 nájdete TU.

Archív informácií verejného obstarávania nájdete TU.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou

Názov zákazky: „Vybudovanie spojovacieho chodníka medzi Gazdovskou a Veľkonecpalskou ulicou“
Druh zákazky: tovar – služba – práce
Miesto dodania: Gazdovská ulica č. 3103/1A, parcela C KN 6652/123, k. ú. Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Prílohy: