Volebný obvod č. I. (Staré mesto, Žabník, Necpaly):

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. – predseda

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – podpredsedníčka
RNDr. Ing. Ján Kuchárik
MVDr. Vladimír Petráš
MgA. Martina Polievková, ArtD.
MVDr. Norbert Turanovič,

 Ing. Darina Majdanová – zapisovateľka

VVO 1 zasadá 1. štvrtok v mesiaci, o 16,00 hod., na Ul. Hollého č. 2, Prievidza, 1. poschodie, kancelária č. 110 (budova SIC),

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly):

Ing. Ľuboš Jelačič – predseda

Ivica Čertíková
Helena Dadíková – podpredsedníčka
Mgr. Július Gális
Ing. Natália Svítková

Mgr. Michaela Bevelagua – zapisovateľka

Termíny zasadnutí v roku 2024 (štvrtky o 17.00 h v Dome kultúry na I. poschodí): štvrtok 10. januára 2024, štvrtok 01. februára 2024, štvrtok 07. marca 2024, štvrtok 04. apríla 2024, štvrtok 09. mája 2024, štvrtok 06. júna 2024.

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky – Nové mesto):

Mgr. Libor Mokrý – predseda

Ing. Branislav Bucák
MDDr. Veronika Drábiková
Mgr. Branislav Gigac
MVDr. Juraj Leporis
Mgr. Dominika Vážna – podpredsedníčka

PhDr. Ivona Vojtášová – zapisovateľka

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 na Šulekovej ulici č.15 v priestoroch bývalého Centra voľného času a to 7.3., 4.4, 9.5., 6.6.2024.

Volebný obvod č. IV. (Kopanice):

Michal Dobiaš – predseda

PaedDr. Iveta Lauková – podpredsedníčka
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Mgr. Janka Muchová
Ing. Lukáš Zeleník

Ing. Dana Pauliková – zapisovateľka

VVO zasadá každú prvú stredu v mesiaci o 17.00 v budove Mestskej polície na Ul. Novackého (zasadacia miestnosť).

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka):

Ján Mäsiar – predseda

Neposlanci:
Ing. Branislav Bullo – zapisovateľ
Roman Hianik – podpredseda

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 v Dome kultúry vo Veľkej Lehôtke.

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka):

Katarína Čičmancová – predsedníčka

Neposlanci:
Irena Čičmancová
Ing. Marcela Čičmancová

VVO zasadá každý prvý piatok v mesiaci o 17.00 v Dome kultúry v Malej Lehôtke.

Volebný obvod č. VII. (Hradec):

Igor Čičmanec – predseda

Neposlanci:
Katarína Andrejkovičová
Milena Kršková

VVO zasadá v Dome kultúry v Hradci podľa potreby, spravidla každý prvý štvrtok v mesiaci o 17:00

Príslušné dokumenty: