Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník):

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
RNDr. Ing. Ján Kuchárik
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD.
MVDr. Vladimír Petráš
MgA. Martina Polievková, ArtD.
MVDr. Norbert Turanovič,

Miriam Uríková – zapisovateľka

VVO 1 zasadá 1. štvrtok v mesiaci, o 16,00 hod., na Ul. Hollého č. 2, Prievidza, 1. poschodie, kancelária č. 110 (budova SIC),

Plán zasadnutí na rok 2022: 1. december 2022

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly):

Ivica Čertíková
Helena Dadíková
Mgr. Július Gális
Ing. Ľuboš Jelačič
Ing. Natália Svítková

Mgr. Michaela Bevelagua – zapisovateľka

Plán zasadnutí na rok 2022: (každý prvý štvrtok v mesiaci od 16.00 h., Dom kultúry, Ulica F. Madvu 325/11, Prievidza):

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky – Nové mesto):

Ing. Branislav Bucák
MDDr. Veronika Drábiková
Mgr. Branislav Gigac
MVDr. Juraj Leporis
Mgr. Libor Mokrý
Mgr. Dominika Vážna

Mgr. Lenka Tichá – zapisovateľka

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 na Šulekovej ulici č.15 v priestoroch bývalého Centra voľného času.

Volebný obvod č. IV. (Kopanice):

Michal Dobiaš
PaedDr. Iveta Lauková
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Ing. Lukáš Zeleník

Ing. Dana Pauliková – zapisovateľka

VVO zasadá každú prvú stredu v mesiaci o 17.00 v budove Mestskej polície na Ul. Novackého (zasadacia miestnosť).

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka):

Ján Mäsiar – predseda

Neposlanci:
Ing. Branislav Bullo
Roman Hianik

VVO zasadá každý prvý štvrtok v mesiaci o 17.00 v Dome kultúry vo Veľkej Lehôtke.

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka):

Katarína Čičmancová – predsedníčka

Neposlanci:
Irena Čičmancová
Ing. Marcela Čičmancová

VVO zasadá každý prvý piatok v mesiaci o 18.00 v Dome kultúry v Malej Lehôtke.

Volebný obvod č. VII. (Hradec):

Igor Čičmanec – predseda

Neposlanci:
Katarína Andrejkovičová
Milena Kršková

VVO zasadá v Dome kultúry v Hradci podľa potreby.

Príslušné dokumenty: