Poďakovanie za finančnú podporu a granty:

Fond na podporu športu

Poďakovanie za mediálnu podporu mestských akcií:

www.codnes.sk