Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – poslancov MsZ za rok 2022

Igor Čičmanec
(pdf, 11 MB)
Ján Mäsiar
(pdf, 5 MB)

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – poslancov MsZ za rok 2021

Ján Mäsiar
(pdf, 5 MB)
Július Urík
(pdf, 4 MB)

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – poslancov MsZ za rok 2020

Ing. Soňa Babiaková
Ing. Branislav Bucák
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Michal Dobiaš
MDDr. Veronika Drábiková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Viera Dušičková
Bc. Branislav Gigac
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
Mgr. Peter Krško
JUDr. Katarína Macháčková
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Mgr. Libor Mokrý
Juraj Ohradzanský
MUDr. Peter Oulehle
Ing. Peter Paulík
MVDr. Vladimír Petráš
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Natália Svítková
Ing. Richard Takáč
Ing. Renata Úradníčková
Július Urík
Katarína Vráblová
Mgr. Zuzana Vrecková
Ing. Miroslav Žiak

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – poslancov MsZ za rok 2019

Ing. Soňa Babiaková
Ing. Branislav Bucák
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Michal Dobiaš
MDDr. Veronika Drábiková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Viera Dušičková
Bc. Branislav Gigac
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
Mgr. Peter Krško
Dušan Magdin
JUDr. Katarína Macháčková
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Mgr. Libor Mokrý
Juraj Ohradzanský
MUDr. Peter Oulehle
MVDr. Vladimír Petráš
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Natália Svítková
Ing. Richard Takáč
Ing. Renata Úradníčková
Július Urík
Katarína Vráblová
Mgr. Zuzana Vrecková
Ing. Miroslav Žiak