Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Pravidelné rokovania mestského zastupiteľstva zvoláva primátorka mesta v dvojmesačných intervaloch a konajú sa spravidla posledný pondelok v mesiaci v budove Kultúrneho domu na Ul. F. Madvu č. 11 v Prievidzi. Začiatok rokovania je stanovený spravidla o 9:00 hod. Priestor pre verejné vystúpenie obyvateľov je určený v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Rokovanie mestského zastupiteľstva môžu obyvatelia sledovať naživo na portáli YouTube, na kanáli Mesto Prievidza.

Zasadnutia MsZ v roku 2024:

Ďalšie plánované zasadnutia

  • 24. jún 2024

Program a materiály aktuálneho rokovania mestského zastupiteľstva:

Archív zasadnutí mestského zastupiteľstva: