Mesto Prievidza – Mesto pre život

Prievidza je okresné mesto s rozlohou 4 306 ha a z hľadiska počtu obyvateľov je 11. najväčšie mesto na Slovensku (44 439 obyvateľov v roku 2021). Výhodou mesta je jeho poloha – od krajského mesta Trenčín je Prievidza vzdialená 64 km, od Žiliny 60 km, Žiaru nad Hronom 36 km, od Partizánskeho 30 km a od Bánoviec nad Bebravou 35 km.

Partnerské mestá: Ibbenbüren (Nemecká spolková republika), Šumperk (Česká republika), Luserna san Giovanni (Talianska republika), Valjevo (Srbská republika), Velenje (Slovinská republika), Jastrzebie Zdrój (Poľská republika)

Mesto Prievidza bezprostredne susedí s kúpeľným mestom Bojnice, ktorého dominantou je romantický zámok a Národná ZOO. Práve Bojnice sú turistickým centrom regiónu svetového formátu a ročne pritiahnu niekoľko desiatok tisíc turistov.

Zamestnaj sa a ži v Prievidzi, ktorá láka rozmanitými odvetviami aj ľahkou dostupnosťou!

V okrese Prievidza pôsobia zamestnávatelia lokálneho i svetového charakteru. Medzi významné priemyselné odvetvia patrí energetika, automobilový priemysel, stavebníctvo, strojárska výroba, polygrafia, spracovanie plastov, výroba nábytku, doprava a špedícia, potravinársky priemysel, informačné technológie či obchodné organizácie. Hospodárstvo regiónu sa vyznačuje tiež poľnohospodárstvom a službami, najmä v oblasti cestovného ruchu. Mestá Prievidza a Bojnice ponúkajú bohaté voľnočasové aktivity i pestré možnosti stravovania. V ich blízkosti sa nachádzajú obce, ktoré poskytujú široké možnosti ubytovania na vidieku, no zároveň aj vymoženosti neďalekého mesta. Výhodou je bezproblémová doprava takmer bez zdržania zo všetkých okolitých obcí do Prievidze.

Prievidza a Bojnice sú prepojené aj vďaka mestskej hromadnej doprave, ktorá zabezpečuje plynulé cestovanie či už do zamestnania alebo za voľnočasovými aktivitami za primeranú cenu. Do vzdialenejších miest a obcí je možnosť využitia železničnej dopravy.

Väčšina hospodárskych odvetví je sústredených priamo v meste Prievidza, resp. v mestách a obciach v blízkom okolí. Tomu sa postupne prispôsobuje aj infraštruktúra. Pre obyvateľov regiónu sú k dispozícií cenovo dostupné nájomné byty (iba v meste Prievidza sa nachádza až 6 takýchto bytových domov), avšak aj tí náročnejší majú možnosť nadštandardného bývania v exkluzívnych lokalitách. Široké ponuky bývania poskytujú vhodnú príležitosť pre mladé rodiny i jednotlivcov.

Výchova a vzdelávanie všetkých detí v moderných zariadeniach

Výhodou pre obyvateľov mesta Prievidza je takmer bezproblémové prijatie dieťaťa do materských škôl (11) na území mesta. Kvalitné vzdelávanie je kontinuálne zabezpečené v 7 verejných základných školách, 1 cirkevnej a 1 súkromnej základnej škole. V Prievidzi sa nachádza štátne i cirkevné gymnázium a 5 stredných škôl s rozmanitým zameraním štúdia.

Mestské materské i základné školy prechádzajú postupnou rekonštrukciou (zrekonštruovaná MŠ na Ulici M. Mišíka, moderné špecializované učebne a zrekonštruované telocvične v ZŠ) a výchovno-vzdelávací proces v nich je zabezpečený s využitím inovatívnych postupov. Kvalitné vzdelávanie v moderných priestoroch je jednou z hlavných podmienok pre rozvoj mesta Prievidza.

Prievidza ponúka široké možnosti pre šport, kultúru i rekreáciu

Mesto Prievidza postupne revitalizuje verejný priestor s využitím inovácii a moderných technológií a s ohľadom na životné prostredie. Značné investície sú vyčlenené aj na podporu športu na profesionálnej úrovni i pre amatérov. Pre verejnosť sú k dispozícii veľkokapacitné športoviská (Športová hala, Zimný štadión, Mestská plaváreň, Futbalový štadión), súkromné fitness centrá a verejné work-out ihriská, nachádzajúce sa v blízkosti obytných domov vo viacerých častiach mesta. V meste sa postupne buduje cyklotrasa, ktorá už teraz spája kľúčové miesta a poskytuje tak možnosť alternatívnej dopravy. V širšom okolí mesta Prievidza sú ďalšie možnosti, ako športovať – odreagovať sa môžete pri golfe, jazde na koni alebo pri rekreačnom rybolove.

Región hornej Nitry je bohatý na kultúru – počas celého roka sú organizované tradičné podujatia, ktoré lákajú návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Rovnako môže verejnosť navštíviť jedinečné podujatia známych umelcov. Populárne sú nielen hromadné hudobné vystúpenia na veľkokapacitných štadiónoch, ale aj pestrá klubová scéna.

Voľný čas možno tráviť i v prírode, ktorá je v bezprostrednej blízkosti všetkých miest a obcí v okrese. Na území hornej Nitry sa nachádza niekoľko chránených krajinných oblastí, prírodných rezervácií či prírodných pamiatok. Obľúbené sú aj rozmanité turistické a cykloturistické trasy, ktoré sú dostupné celoročne. Turistami vyhľadávané sú viaceré vrcholy – Kľak (1 351,6 m n. m.), Vtáčnik (1 345,8 m n. m.) alebo Magura (1 141,3 m n. m.). V zimných mesiacoch sú k dispozícii lyžiarske vleky pre náročnejších na Fačkovskom sedle alebo vo Valči. Tí nenároční môžu v prípade vhodných podmienok využiť lyžiarske vleky v obci Cigeľ.

Úzka spolupráca samosprávy a podnikateľských subjektov = prosperita mesta a kvalitné služby pre obyvateľov

Prievidzská samospráva úzko spolupracuje so subjektami pôsobiacimi v meste. Aj vďaka dlhoročným a korektným vzťahom so spoločnosťou Brose Prievidza, spol. s r.o. budujeme moderné mesto pre lepší život.

Spoločnosť sa zapája nielen do revitalizácie verejnej zelene, ale dlhoročne podporuje aj oblasť športu a vzdelávania. Brose Prievidza, spol. s r.o. vzdeláva od roku 2017 v duálnom systéme študentov v odboroch mechanik–mechatronik a mechanik strojov a zariadení. V tejto oblasti spolupracuje so SOŠ Prievidza, SOŠ Handlová a SOŠ Nováky.