Volebný obvod č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly:

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, nezávislá
kvetoslava.durcova@prievidza.sk
0904 752 695

RNDr. Ing. Ján Kuchárik
REPUBLIKA
jan.kucharik@prievidza.sk
0903 148 114

Mgr. Peter Krško
Spolu – občianska demokracia
peter.krsko@prievidza.sk

MVDr. Vladimír Petráš
Spolu – občianska demokracia
vladimir.petras@prievidza.sk
0905 602 513

MgA. Martina Polievková, ArtD.
nezávislá
martina.polievkova@prievidza.sk

MVDr. Norbert Turanovič
nezávislý
norbert.turanovic@prievidza.sk
0915 710 210

Volebný obvod č. II. – Sídlisko Píly:

Ivica Čertíková
Spolu – občianska demokracia
ivica.certikova@prievidza.sk

Helena Dadíková
Spolu – občianska demokracia
helena.dadikova@prievidza.sk

Mgr. Július Gális
nezávislý
julius.galis@prievidza.sk
0905 271 087

Ing. Ľuboš Jelačič
Spolu – občianska demokracia
lubos.jelacic@prievidza.sk

Ing. Natália Svítková
Spolu – občianska demokracia
natalia.svitkova@prievidza.sk
0910 236 524

Volebný obvod č. III. – Nové mesto, Zapotôčky:

Ing. Branislav Bucák
Spolu – občianska demokracia
branislav.bucak@prievidza.sk
0911 055 385

MDDr. Veronika Drábiková
nezávislá
veronika.drabikova@prievidza.sk

Mgr. Branislav Gigac
nezávislý
branislav.gigac@prievidza.sk
0903 910 726

MVDr. Juraj Leporis
nezávislý
juraj.leporis@prievidza.sk
0907 088 918

Mgr. Libor Mokrý
nezávislý
libor.mokry@prievidza.sk
0948 382 882

Mgr. Dominika Vážna
HLAS – sociálna demokracia
dominika.vazna@prievidza.sk

Volebný obvod č. IV. – Kopanice:

Michal Dobiaš
nezávislý
michal.dobias@prievidza.sk

PaedDr. Iveta Lauková
nezávislá
iveta.laukova@prievidza.sk
0901 918 521

PaedDr. Eleonóra Porubcová
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita
eleonora.porubcova@prievidza.sk
0905 734 900

Mgr. Janka Muchová
nezávislá
janka.muchova@prievidza.sk

Ing. Lukáš Zeleník
nezávislý
lukas.zelenik@prievidza.sk

Volebný obvod č. V. – Veľká Lehôtka:

Ján Mäsiar,
HLAS – sociálna demokracia
jan.masiar@prievidza.sk
0918 569 144

Volebný obvod č. VI. – Malá Lehôtka:

Katarína Čičmancová
Spolu – občianska demokracia
katarina.cicmancova@prievidza.sk
0911 055 390

Volebný obvod č. VII. – Hradec:

Igor Čičmanec
nezávislý
igor.cicmanec@prievidza.sk