Adresa:
Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
Emil Pastierik
J. Kráľa 624/39
972 45 Bystričany

Logo SZZ

Zoznam členov okresného výboru SZZ

Miroslav Andel
Ing. Darina Dzuráková
Ing. Cyril Gatial
Zuzana Hrúzová
Oľga Kolesárová
Mgr. Zuzana Kosáčová
Jozef Kupčok
Mgr. Marcela Mihalovičová
Milan Partika
Emil Pastierik – emilpastierik@zoznam.sk
Ľudovít Sirotňák
Ing. Pavel Šimko – jpsimkovci@gmail.com
Ing. Marián Vencelík
Jozef Vrecko

KRK SZZ OV

Ing. Eva Šidová PhD. – člen
Michal Švihran – člen
Ing. Igor Vida – predseda

Okresné predstavenstvo – zloženie

 1. Ing. Darina Dzuráková – člen
 2. Oľga Kolesárová – pokladník
 3. Emil Pastierik – predseda
 4. Ing. Cyril Gatial – člen
 5. Ľudovít Sirotňák – člen
 6. Ing. Pavel Šimko – tajomník
 7. Ing. Marián Vencelík – podpredseda

SZZ OV, Emil Pastierik, J. Kráľa 624/39, 972 45 Bystričany

Plán akcií OV SZZ Prievidza na rok 2022

OV SZZ v Prievidzi uskutoční v roku 2022 nasledovné akcie:

 1. Okresná súťaž v reze ovocných stromkov
  Termín: 12.3.2022
  Zodpovední: predseda, tajomník, podpredseda OV
 2. Okresná súťaž žiakov v aranžovaní živých kvetov (Prievidzská kytica), 35. ročník
  Termín: 7.6.2022
  Zodpovední: predseda, podpredseda, pokladník OV
 3. Okresná súťaž v letnom reze ovocných stromkov
  Termín: 13.8.2022
  Zodpovední: predseda, tajomník, podpredseda OV
 4. Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov o pohár predsedu ZMOS HN
  Termín: október 2022
  Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník OV
 5. Okresná súťaž o najkrajšie jablko a hrušku HN
  Termín: október 2022
  Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník OV
 6. Účasť na celoslovenskej výstave o najkrajšie jablko
  Termín: október 2022
  Zodpovední: predseda, tajomník OV
 7. Okresná súťaž žiakov v aranžovaní suchých kvetov (Vianočný svietnik), 36. ročník

Schválené na zasadnutí OV SZZ, dňa 22. 2. 2022

Emil Pastierik, predseda OV SZZ