Adresa:
Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
Emil Pastierik
J. Kráľa 624/39
972 45 Bystričany

Logo SZZ

Zoznam členov okresného výboru SZZ

Miroslav Andel
Ing. Darina Dzuráková
Ing. Cyril Gatial
Zuzana Hrúzová
Oľga Kolesárová
Mgr. Zuzana Kosáčová
Jozef Kupčok
Mgr. Marcela Mihalovičová
Milan Partika
Emil Pastierik – emilpastierik@zoznam.sk
Juraj Severa
Ľudovít Sirotňák
Ing. Pavel Šimko – jpsimkovci@gmail.com
Ing. Marián Vencelík
Jozef Vrecko

KRK SZZ OV

Ing. Eva Šidová PhD. – člen
Michal Švihran – člen
Ing. Igor Vida – predseda

Okresné predstavenstvo – zloženie

 1. Ing. Darina Dzuráková – člen
 2. Oľga Kolesárová – pokladník
 3. Emil Pastierik – predseda
 4. Ing. Cyril Gatial – člen
 5. Ľudovít Sirotňák – člen
 6. Ing. Pavel Šimko – tajomník
 7. Ing. Marián Vencelík – podpredseda

SZZ OV, Emil Pastierik, J. Kráľa 624/39, 972 45 Bystričany

Plán akcií OV SZZ o. j. z. Prievidza na rok 2024

OV SZZ o.j.z. v Prievidzi uskutoční v roku 2024 nasledovné akcie:

 1. Porada predsedov ZO
  T: 13.1.2024 Zodpovední: Predseda, podpredseda, tajomník OV
 2. Okresná súťaž v reze ovocných stromkov
  Termín: 23.3.2024 Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník,pokladník OV
 3. Okresná súťaž žiakov v aranžovaní živých kvetov (Prievidzská kytica)
  Termín: 4.6.2024 Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník OV
 4. Okresná súťaž v letnom reze ovocných stromkov
  Termín: 10.8.2024 Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník OV
 5. Okresná výstava o najkrajšie jablko a hrušku HN o pohár predsedu ZMOS HN
  Termín: október 2024 Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník OV
 6. Účasť na celoslovenskej výstave o najkrajšie jablko
  Termín: október 2024 Zodpovední: predseda, tajomník OV
 7. Okresná súťaž žiakov v aranžovaní suchých kvetov (Vianočný svietnik)
  Termín: 17.12.2024 Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník OV

Schválené na zasadnutí OV SZZ dňa 5. 12. 2023

Emil Pastierik, predseda OV SZZ