K žiadosti je potrebné doložiť situáciu s vyznačením rozsahu požadovaného užívania verejného priestranstva. Po preskúmaní žiadosti je vydané rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Ing. Dana Paulíková, Oddelenie výstavby a životného prostredia
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
tel: 046/5179 614
mobil: 0904752680
email: dana.paulikova@prievidza.sk
Doba vybavenia: do 30 dni
Poplatok:

  • Stavebné činnosti 0,15 Eur/m2/deň
  • Mobilné pútače 0,20 Eur/m2/deň