Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 70/20 schválilo zverejňovanie odmien tých poslancov MsZ, ktorí na tento účel dajú svoj písomný súhlas, za každý mesiac na webovom sídle mesta Prievidza. Na tomto mieste zverejňujeme odmeny poslancov MsZ v zmysle uvedeného uznesenia.

Odmeny poslancov MsZ – máj 2020
Odmeny poslancov MsZ – jún 2020
Odmeny poslancov MsZ – júl 2020
Odmeny poslancov MsZ – august 2020
Odmeny poslancov MsZ – september 2020
Odmeny poslancov MsZ – október 2020
Odmeny poslancov MsZ – november 2020
Odmeny poslancov MsZ – december 2020
Odmeny poslancov MsZ – január 2021
Odmeny poslancov MsZ – február 2021
Odmeny poslancov MsZ – marec 2021
Odmeny poslancov MsZ – apríl 2021
Odmeny poslancov MsZ – máj 2021
Odmeny poslancov MsZ – jún 2021
Odmeny poslancov MsZ – júl 2021
Odmeny poslancov MsZ – august 2021
Odmeny poslancov MsZ – september 2021
Odmeny poslancov MsZ – október 2021