Aktuálne oznamy:

Aktuálne nie sú žiadne oznamy na zverejnenie.

Zoznam materských škôl v pôsobnosti mesta Prievidza:

Často kladené otázky:

1. Aké sú platby za materskú školu, za stravu, a aký je spôsob odhlasovania z materskej školy?
V súčasnej dobe je v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, v ktorom sú uvedené všetky podrobnosti ohľadom poplatkov od  zákonných zástupcov. 

2. Prečo dieťa nemôže navštevovať  MŠ, keď má  soplíky? Ako odlíšiť kašeľ a soplíky z alergie?
Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy ak:
–    má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
–    mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
–    mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,
–    má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
–    má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.
Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od rodiča prevezme. Po chorobe môže dieťa nastúpiť do materskej školy aj v prípade, že má jednoduchú (priesvitnú) nádchu, občasný suchý dráždivý kašeľ aj ak u neho pretrváva občasný vlhký kašeľ, najmä pri námahe alebo v ľahu po spánku (môže pretrvávať aj 3 týždne). Na účely prevzatia, resp. neprevzatia dieťaťa pri zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy, nie je lekár povinný uvádzať.

3. Môže dieťa počas prerušenia prevádzky jeho kmeňovej MŠ (napr. počas letných prázdnin základných škôl) navštevovať inú MŠ?
V materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním čas prevádzky určuje riaditeľ po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom. Prevádzku možno aj obmedziť alebo prerušiť. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky materskej školy deti sústreďujú do niektorej z nich. Prevádzka materských škôl môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

Prijímanie detí do materských škôl: