Postup pri elektronickej komunikácii

1. Krok: Do internetového vyhľadávača Google Chrome, alebo Microsoft Edge vložte https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka, otvorte Všeobecnú agendu:

Obrázok 1 – Vyhľadanie stránky www.slovensko.sk, poukázanie na Všeobecnú agendu.

2. Krok: Vyberte poskytovateľa služby – Mesto Prievidza (OVM), školy, Zariadenie pre seniorov a iné orgány štátnej správy a samosprávy, stlačte Prejsť na službu:

Obrázok 2 – Výber poskytovateľa služby.

3. Krok: Prihláste sa do elektronickej schránky, napríklad občianskym preukazom s čipom + BOK:

Obrázok 3 – Prihlásenie cez portál slovensko.sk.

4. Krok: Skontrolujte adresáta a vypíšte elektronický dokument:

Obrázok 4 – Otvorenie správy určenej adresátovi.

5. Krok: Prílohu ku elektronickému dokumentu môžete vložiť do Nahrať prílohu z počítača.

Ak úrad vyžaduje elektronický dokument podpísať elektronickým podpisom stlačte Podpísať – otvorí sa program D.Signer, zapíšete BOK a KEP PIN = dokument je podpísaný.

6. Krok: Elektronický dokument odošlite:

Obrázok 5 – Podpísanie a odoslanie elektronického dokumentu.