Potrebujete rýchlo vybaviť špecifickú agendu? Kontaktujte nás.

Oficiálny kontakt mesta Prievidza: info@prievidza.sk tel.: 046/5179 111

Pre viac informácií z oblasti verejného priestoru nás môžete kontaktovať:
Zametanie a čistenie ulíc a parkovacích plôch: miestnekomunikacie@tsmpd.sk tel: 046/542 24 12
Odhŕňanie ulíc a zimná údržba chodníkov: miestnekomunikacie@tsmpd.sk tel: 046/542 24 12
Kosenie plôch v meste: verejnazelen@tsmpd.sk tel.: 046/542 24 12
Opilovanie konárov a údržba verejnej zelene: verejnazelen@tsmpd.sk tel.: 046/542 24 12
Nefunkčné verejné osvetlenie: verejneosvetlenie@tsmpd.sk tel.: 046/542 24 12
Opravy výtlkov: miestnekomunikacie@tsmpd.sk tel: 046/542 24 12
Čistenie uličných vpustí: miestnekomunikacie@tsmpd.sk tel: 046/542 24 12
Parkovanie v meste: parkovanie@tsmpd.sk tel: 046/542 24 12
Pietne služby:  cintorin@tsmpd.sk tel.: 0910 500 990 (nonstop linka)

Pre viac informácií z oblasti právnej a majetkov nás môžete kontaktovať:
Informácie z oblasti práva a aktuálnych obchodných verejných súťaží: pravne@prievidza.sk
Informácie o voľných priestoroch na prenájom: sekretariat@smmpd.sk

Pre viac informácií z oblasti kultúry nás môžete kontaktovať:
Výlep plagátov a predaj lístkov na rôzne kultúrne podujatia: info.kasspd@prievidza.sk, tel.: 046/541 20 29

Pre viac informácií z oblasti pietnych služieb nás môžete kontaktovať:
Informácie z oblasti pietnych služieb: https://tsmpd.sk/pietne-sluzby/
Prevoz zomrelých (nonstop): 0910 500 990
ostatné kontakty: cintorin@tsmpd.sk0911 042 518