Seniori môžu svoje aktivity rozvíjať predovšetkým v denných centrách. Rovnako majú možnosť využiť služby ktoré im pomôžu v rôznych životných situáciách.

Služby pre seniorov:

Kontakt a ďalšie informácie:

Mgr. Jana Javorčeková: vedúca sociálneho oddelenia
Mestský úrad,
Námestie slobody 14, Prievidza v budove A, 1. poschodie
tel: 046/ 51 79 403
mobil: 0904752647
email: jana.javorcekova@prievidza.sk
V dennom centre sa poskytujú sociálne služby bez úhrady (bezodplatne).