Rozpočtové a príspevkové organizácie:

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, a príspevky príspevkových organizácií. Rozpočtové organizácie sú na rozpočet mesta napojené priamo svojim príjmami a výdavkami a príspevkové organizácie príspevkom od mesta.

Rozpočtové a príspevkové organizácie


Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta:

Ide o spoločnosti, ktoré pomáhajú obyvateľom mesta a zabezpečujú servis služieb v rôznych oblastiach.

Právnické osoby v zakladateľskej posôbnosti mesta


Služby obyvateľom:

Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta ako aj rozpočtové a príspevkové organizácie mesta zabezpečujú pre obyvateľov rôzne služby. Ich kompetencie, servis a služby sú nastavené pre skvalitnenie života obyvateľov v našom meste. Ak vidíte nedostatky, chcete niečo zlepšiť alebo využiť služby potom neváhajte kontaktovať priamo zodpovedných zamestnancov za príslušnú oblasť:

Pre viac informácií z oblasti verejného priestoru nás môžete kontaktovať:
Zametanie a čistenie ulíc a parkovacích plôch: miestnekomunikacie@tsmpd.sk
Odhŕňanie ulíc a zimná údržba chodníkov: miestnekomunikacie@tsmpd.sk
Kosenie plôch v meste: verejnazelen@tsmpd.sk
Opilovanie konárov a údržba verejnej zelene: verejnazelen@tsmpd.sk
Nefunkčné verejné osvetlenie: verejneosvetlenie@tsmpd.sk
Opravy výtlkov: miestnekomunikacie@tsmpd.sk
Čistenie uličných vpustí: miestnekomunikacie@tsmpd.sk

Pre viac informácií z oblasti právnej a majetkov nás môžete kontaktovať:
Informácie z oblasti práva a aktuálnych obchodných verejných súťaží: pravne@prievidza.sk
Informácie o voľných priestoroch na prenájom: sekretariat@smmpd.sk

Pre viac informácií z oblasti kultúry nás môžete kontaktovať:
Výlep plagátov a predaj lístkov na rôzne kultúrne podujatia: info.kasspd@prievidza.sk

Pre viac informácií z oblasti pietnych služieb nás môžete kontaktovať:
Informácie z oblasti pietnych služieb: https://tsmpd.sk/pietne-sluzby/
Prevoz zomrelých (nonstop): 0910 500 990
ostatné kontakty: cintorin@tsmpd.sk, 046/541 34 13