Návrh a doplnky č. 2 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza:

Výkres 1
(pdf, 91 kB)
Výkres 3A
(pdf, 20 kB)
Výkres 3A_2
(pdf, 72 kB)
Výkres 3B
(pdf, 72 kB)
Výkres 4A
(pdf, 86 kB)
Výkres 4B
(pdf, 21 kB)
Výkres 4B_2
(pdf, 86 kB)