OBJEDNÁVKY FAKTÚRY
Dátum zverejnenia ZMLUVY december 2016 Formát
30.12.2016 Poistná zmluva č. 11-313111 č. CE 1080-2016-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
30.12.2016 Poistná zmluva č. 11-412738 č. CE 1081-2016-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
30.12.2016 Poistná zmluva č. 11-412739 č. CE 1082-2016-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
30.12.2016 Poistná zmluva č. 11-412740 č. CE 1083-2016-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
30.12.2016 Poistná zmluva č. 11-412741 č. CE 1084-2016-PZ-2.2.2 ico_pdf_46
30.12.2016 Záložná zmluva č. 0014-PRB-2016-Z č. CE 1077-2016-ZZP-2.4.1 ico_pdf_46
30.12.2016 Kúpna zmluva č. CE 1078-2016-KZ-2.4.1
30.12.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – BRO – č. CE 1079-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
30.12.2016 Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO č. CE 1076-2016-OZ-2.2.2 ico_pdf_46
30.12.2016 Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. CE 1075-2016-OZ-2.2.2 ico_pdf_46
30.12.2016 Zmluva č. CE 1074-2016-OZ-2.1 ico_pdf_46
29.12.2016 Nájomná zmluva č. 33-16 č. CE 1073-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
29.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1072-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
29.12.2016 Kúpna zmluva č. 64-16 č. CE 1071-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
29.12.2016 Memorandum o spolupráci č. CE 1070-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
29.12.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 1069-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.12.2016 Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti č. CE 1068-2016-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
21.12.2016 Dodatok č. 23 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov č. CE 1067-2016-NZ-2.2.2-23 ico_pdf_46
21.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku č. 28-16 č. CE 1066-2016-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
21.12.2016 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve 35-2013 č. CE 1065-2016-NZ-1.2-4 ico_pdf_46
21.12.2016 Dodatok č. 13 ku Komisionárskej zmluve č. CE 1064-2016-KM-2.4.1-13
21.12.2016 Dodatok č. 7 ku Komisionárskej zmluve č. CE 1063-2016-KM-2.4.1-7 ico_pdf_46
21.12.2016 Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve č. CE 1062-2016-OZ-1.2-1 ico_pdf_46
21.12.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. CE 1061-2016-OZ-1.2-2 ico_pdf_46
20.12.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 1060-2016-NZ-1.1-1 ico_pdf_46
20.12.2016 Kúpna zmluva č. CE 1059-2016-OZ-1.1 ico_pdf_46
20.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 1055-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
20.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 1054-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
20.12.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 1053-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.12.2016 Zmluva o poskytovaní veterinárnej činnosti č. CE 1052-2016-OZ-4.0 ico_pdf_46
19.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Mesta č. CE 1051-2016-OZ-2.4.3-1 ico_pdf_46
19.12.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 1050-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
19.12.2016 Dohoda č. CE 1049-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
19.12.2016 Zmluva o spolupráci č. CE 1048-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
19.12.2016 Kúpna zmluva č. CE Z201644246_6Z č. CE 1047-2016-OZ-2.2.3
ico_pdf_46
16.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1043-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
16.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1042-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
16.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1041-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
16.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1040-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
16.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1039-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
16.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1038-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
15.12.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 1035-2016-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
15.12.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 1034-2016-OZ-2.4.1
15.12.2016
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 1033-2016-OZ-2.4.1
15.12.2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 1032-2016-OZ-2.4.1-2
15.12.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 1031-2016-OZ-2.4.1
13.12.2016 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. CE 1030-2016- OZ-1.1 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1029-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1028-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1027-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1026-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1025-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1024-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1023-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1022-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1021-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1020-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 1019-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 1018-2016-ZVB-1.2
13.12.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 1017-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.12.2016 Kúpna zmluva č. 60-16 č. CE 1016-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
12.12.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 1014-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
12.12.2016 Kúpna zmluva č. 63-16 č. CE 1013-2016-KZ-1.1 ico_pdf_46
12.12.2016 Dohoda o skončení nájmu pozemku č. CE 1012-2016-NZ-1.1 ico_pdf_46
12.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 1011-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
12.12.2016 Zmluva o bežnom účte č. CE 1010-2016-OZ-2.2.1 ico_pdf_46
12.12.2016 Zmluva o bežnom účte č. CE 1009-2016-OZ-2.2.1 ico_pdf_46
12.12.2016 Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB podnikateľské konto č. CE 1008-2016-OZ-2.2.1
ico_pdf_46
12.12.2016 Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB podnikateľské konto č. CE 1007-2016-OZ-2.2.1 ico_pdf_46
12.12.2016 Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB podnikateľské konto komplet č. CE 1006-2016-OZ-2.2.1 ico_pdf_46
12.12.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 1005-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
12.12.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. CE 1004-2016-OZ-2.4.1-3 ico_pdf_46
09.12.2016
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 1003-2016-OZ-4.0
ico_pdf_46
08.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 1002-2016-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
07.12.2016 Kúpna zmluva č. 1114-2016-CE č. CE 1001-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
07.12.2016 Nájomná zmluva č. 1115-2016-CE č. CE 1000-2016-NZ-1.2
ico_pdf_46
06.12.2016 Kúpna zmluva č. Z201643354_Z č. 998-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
06.12.2016 Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve č. CE 997-2016-KM-2.2.2-19 ico_pdf_46
06.12.2016 Dohoda č. CE 996-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
06.12.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 995-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
06.12.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 994-2016-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
05.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 993-2016-OZ-4.0-1
ico_pdf_46
05.12.2016 Zmluva o dielo č. CE 992-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.12.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 991-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
02.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpočte podperných bodov č. Z-D-2016-001374-00 č. CE 989-2016-OZ-1.2-1 ico_pdf_46
01.12.2016 Poistná zmluva č. 25-11857 č. CE 986-2016-PZ-2.1 ico_pdf_46
01.12.2016 Zmluva o spolupráci pri vyhlásení dobrovoľnej zbierky v roku 2016 č. CE 985-2016-ZOS-1.1
ico_pdf_46