Obyvatelia mesta Prievidza majú právo byť prítomní na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sú zásadne verejné. Na zastupiteľstvách je vždy vyčlenený čas pre otázky verejnosti a to zvyčajne od 10.00 h. Mestské zastupiteľstvá sa konajú (okrem júla) každý mesiac spravidla posledný týždeň v mesiaci v čase od 8.00 h v budove Kultúrneho domu na Ul. F. Madvu č. 11.

Rokovanie mestského zastupiteľstva môžu obyvatelia sledovať naživo na portáli YouTube, na kanáli Mesto Prievidza.

Plán rokovaní MsZ na rok 2022:

Program zasadnutí mestského zastupiteľstva 2022:

Archív zasadnutí mestského zastupiteľstva:

Program a materiály, ktoré boli na programe rokovaní mestského zastupiteľstva konaných pred aprílom 2022, sú dostupné na pôvodnej internetovej stránke.

Archív zasadnutí mestského zastupiteľstva