OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY október2014 Formát
31.10.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 817-2014-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
29.10.2014 Nájomná zmluva č. 52-2014 č. CE 811-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
29.10.2014 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. CE 810-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
28.10.2014 Rámcová zmluva o spolupráci č_ CE 809-2014-RZ-2_2_5
27.10.2014 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CE 747-2014-TZ-1.1-3
27.10.2014 Zmluva o dielo č. CE 808-2014-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
27.10.2014 Zmluva o dielo č. CE 807-2014-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
24.10.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 806-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
23.10.2014 Dodatok č. 25 k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 805-2014-OZ-2.2.1-25 ico_pdf_46
23.10.2014 Záložná zmluva č. CE 803-2014-ZZP-1.2
ico_pdf_46
22.10.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 802-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
22.10.2014 Zmluva o dielo č. CE 801-2014-OZ-1.1 ico_pdf_46
21.10.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 799-2014-BZ-1.2
ico_pdf_46
21.10.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. CE 800-2014-NZ-4.0-1 ico_pdf_46
20.10.2014 Zmluva o dielo č. CE 797-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
20.10.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 794-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.10.2014 Zmluva o spolupráci č. CE 796-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.10.2014 Zmluva o prevode vlastníctba družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 791-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
20.10.2014 Nájomná zmluva č. CE 795-2014-NZ-2.3.4 ico_pdf_46
17.10.2014 Kúpna zmluva č. CE 792-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
17.10.2014 Nájomná zmluva č. 51-2014 č. CE 790-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
17.10.2014 Nájomná zmluva č. 50-2014 č. CE 789-2014-NZ-1.2
ico_pdf_46
14.10.2014 Zmluva o dielo č. CE 788-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
14.10.2014 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 46-12 a zmluve o zriadení predkupného práva č. CE 787-2014-KZ-1.2-1
ico_pdf_46
14.10.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 784-2014-OZ-2.5 ico_pdf_46
14.10.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 782-2014-OZ-2.5 ico_pdf_46
14.10.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 780-2014-OZ-2.5 ico_pdf_46
14.10.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 785-2014-LZ-2.5
ico_pdf_46
14.10.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 783-2014-LZ-2.5
ico_pdf_46
14.10.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 781-2014-LZ-2.5 ico_pdf_46
13.10.2014 Zmluva o uznaní vlastníckeho práva č. CE 777-2014-VM-1.2 ico_pdf_46
13.10.2014 Zmluva o spolupráci č. CE 778-2014-OZ-2.3.4 ico_pdf_46
13.10.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 786-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
13.10.2014 Dodatok č. 29 ku Komisonárskej zmluve č. CE 779-2014-KM-2.4.1-29 ico_pdf_46
10.10.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 773-2014-ZVB-1.2 ico_pdf_46
10.10.2014 Zmluva o dielo č. CE 775-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
10.10.2014 Zmluva o dielo č. CE 774-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
9.10.2014 Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 772-2014-OZ-1.2-1
ico_pdf_46
8.10.2014 Nájomná zmluva č. 49-2014 č. CE 767-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
8.10.2014 Kúpna zmluva č. CE 766-2014-OZ-2.2.5
8.10.2014 Kúpna zmluva č. CE 765-2014-OZ-2.2.5
7.10.2014 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 764-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
7.10.2014 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 763-2014-PB-1.2
7.10.2014 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 762-2014-PB-1.2
7.10.2014 Zmluva o dielo č. CE 761-2014-OZ-2.4.1
7.10.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 760-2014-ZVB-1.2.
7.10.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 34-2014 č. CE 758-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
7.10.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 757-2014-TZ-2.3.1
7.10.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 756-2014-ZVB-1.2
3.10.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 755-2014-BZ-1.2 ico_pdf_46
2.10.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 753-2014-OZ-2.5pdf
ico_pdf_46
2.10.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 751-2014-OZ-2
ico_pdf_46
2.10.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 754-2014-LZ-2.5pdf
ico_pdf_46
2.10.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 752-2014-LZ-2 ico_pdf_46
1.10.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 745-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
1.10.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 746-2014-TZ-2.3.1 ico_pdf_46