Charakteristika materskej školy: Materská škola je špecifickou materskou školou, nachádzajúcou sa v priestoroch Základnej školy Malonecpalská ulica. Objekt bol odovzdaný po prestavbe v roku 2008 pre potreby a podmienky predprimárneho vzdelávania. Škola je situovaná sčasti v sídliskovom prostredí. MŠ poskytuje celodennú aj poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. MŠ má tri triedy, dve stabilné spálne, spoločenskú miestnosť, sociálne zariadenia, sklady, šatne detí a zamestnancov. Stravovanie detí zabezpečuje školská jedáleň pri ZŠ Malonecpalská, ktorá zabezpečuje aj stravovanie detí s diétnym stravovaním, celiakiou.

Prevádzka školy je v pracovných dňoch v čase od 6.00 – 16.30 hod
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok od 10,00 – 11,00 hod. podľa dohody – osobne alebo telefonicky.

Čím je výnimočná naša materská škola:

  • spoločenská miestnosť na spoločné aktivity rodičov a detí, na divadlá, koncerty,
  • vybavenosť kvalitnými učebnými pomôckami,
  • spolupráca so ZŠ Malonecpalská ulica, Denným centrom v Necpaloch.
  • zapojenie do projektov ako Digiškola a iné.

Kontakt:
Adresa: Malonecpalská ul. 206/37
Tel.: 0903 501 096
E-mail: msmalonecpalska@prievidza.sk
Riaditeľka MŠ: Iveta Slobodníková