Charakteristika materskej školy:
Materská škola sa nachádza na západnom okraji Prievidze v mestskej časti sídliska Píly. V prevádzke je od roku 1960 a je druhou najstaršou materskou školou v meste Prievidza. Poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie. V súčasnosti zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie v piatich triedach. Materská škola má aj svoju školskú jedáleň.Prioritou školy je poskytovanie kvalitného vzdelania a pokračovanie v športových tradíciách materskej školy.Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Čím je výnimočná naša materská škola:

  • Škola ponúka program: “ Dieťa v pohybe“ program pohybu a športu zameraný na ľahkú atletiku, korčuľovanie, gymnastiku, plavecký výcvik, futbal.
  • Stimulačný program pre deti s OPŠD
  • Výtvarný krúžok pre nadané deti

Kontakt:
Adresa: Ul. D. Krmana 334/6, 971 01 Prievidza
Tel.: 0903 501 195, 0911 091 374
E-mail: mskrmana@prievidza.sk
Web: malestastia.estranky.sk
Riaditeľka materskej školy: Mgr. Eva Kováčiková – 0903 501 195
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Marta Gatialová – 0911 091 374
Riaditeľka školskej jedálne: Mária Szalayová – 0903 501 203