OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY október 2013 Formát
31.10.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 666-2013-ZVB-1.2
ico_pdf_46
31.10.2013 Mandátna zmluva č. CE 665-2013-KM-2.4.1
29.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 664-2013-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
29.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 663-2013-OZ-2.4.1
28.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 662-2013-OZ-1.1
28.10.2013 Kúpna zmluva č. 36-13 č. CE 661-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
28.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní KO č. CE 657-2013-OZ-2.4.1
28.10.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 659-2013-OZ-2.4.1
28.10.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 660-2013-OZ-2.4.1
28.10.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 658-2013-OZ-2.4.1
28.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 656-2013-OZ-2.2
ico_pdf_46
28.10.2013 Dohoda o zrušení prílohy č. 19 a uzatvorení novej prílohy č. 19 obchodnej zmluvy č. 306200041 č. CE 655-2013-OZ-2.2
ico_pdf_46
25.10.2013 Zmluva o reklamnej spolupráci a publicite č. CE 652-2013-OZ-1.2 ico_pdf_46
25.10.2013 Kúpna zmluva č. 42-13 č. CE 651-2013-KZ-1.2
25.10.2013 Doplnok č. 39 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly č. CE 653-2013-NZ-1.2-39
25.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 654-2013-ZVB-1.2-1
25.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 650-2013-ZVB-1.2-1
25.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 649-2013-ZVB-1.2-1
25.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 648-2013-ZVB-1.2-1
25.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 647-2013-ZVB-1.2-1
23.10.2013 Kúpna zmluva č. 38-13 č. CE 645-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
23.10.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 644-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
23.10.2013 Kúpna zmluva č. 39-13 č. CE 643-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.10.2013 Kúpna zmluva č. 43-13 č. CE 642-2013-KZ-1.2
23.10.2013 Kúpna zmluva č. 35-13 č. CE 641-2013-KZ-1.2
23.10.2013 Kúpna zmluva č. 40-13 č. CE 640-2013-KZ-1.2
23.10.2013 Kúpna zmluva č. 41-13 č. CE 637-2013-KZ-1.2
22.10.2013 Nájomná zmluva č. 2330904-2013 č. CE 639-2013-NZ-2.3.4 ico_pdf_46
22.10.2013 Nájomná zmluva č. 2330402-2013 č. CE 638-2013-NZ-2.3.4
22.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 636-2013-TZ-2.3.1
22.10.2013 Nájomná zmluva č. 24-2013 č. CE 635-2013-NZ-1.2
22.10.2013 Nájomná zmluva č. 2330703-2013 č. CE 634-2013-NZ-2.3.4
22.10.2013 Nájomná zmluva č. 2330301-2013 č. CE 633-2013-NZ-2.3.4
22.10.2013 Kúpna zmluva č. CE 632-2013-KZ-1.2
22.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 631-2013-OZ-2.4.1
22.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 630-2013-OZ-2.2
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 629-2013-OZ-1.2 ico_pdf_46
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 628-2013-OZ-1.2
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 627-2013-OZ-1.2
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 626-2013-OZ-1.2
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 625-2013-OZ-1.2
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 624-2013-OZ-1.2
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 623-2013-OZ-1.2
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 622-2013-OZ-1.2
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 621-2013-OZ-1.2
22.10.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CE 620-2013-OZ-1.2
18.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 619-2013-OZ-2.1
ico_pdf_46
16.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 618-2013-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
16.10.2013 Zmluva o zriadeni vecného bremena č. CE 608-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
16.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 616-2013-PB-1.2
16.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 615-2013-PB-1.2
16.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 614-2013-PB-1.2
16.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 613-2013-PB-1.2
16.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 612-2013-PB-1.2
16.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 611-2013-PB-1.2
16.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 610-2013-PB-1.2
16.10.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 609-2013-PB-1.2
16.10.2013 Zmluva o poskytnutí grantu č. SE13 011 č. CE 617-2013-TZ-2.2.1
16.10.2013 Dodatok č. 1 ktorým sa menia niektoré ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena č. CE 607-2013-ZVB-1.2-1
15.10.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 598-2013-OZ-2.4.1
15.10.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 597-2013-OZ-2.4.1
15.10.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 596-2013-OZ-2.4.1
15.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 606-2013-OZ-2.4.1
15.10.2013 Nájomná zmluva č. 28-2013 č. CE 601-2013-NZ-1.2
15.10.2013 Kúpna zmluva č. CE 603-2013-OZ-2.3.1
15.10.2013 Kúpna zmluva č. CE 602-2013-OZ-2.3.1
15.10.2013 Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. CE 600-2013-KZ-1.2-3
15.10.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 599-2013-OZ-2.4.1-1
10.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 595-2013-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
10.10.2013 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 04-01 č. CE 594-2013-KZ-1.2-1 ico_pdf_46
10.10.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 593-2013-ZVB-1.2-1
10.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 592-2013-TZ-2.3.1
10.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 591-2013-TZ-2.3.1
10.10.2013 Zmluva o dielo č. 1331848 č. CE 590-2013-OZ-4.0
10.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 589-2013-OZ-2.4.1
7.10.2013 Zmluva o výpožičke č. CE 587-2013-OZ-2.0 ico_pdf_46
7.10.2013 Kúpna zmluva č. CE 586-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
7.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 585-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.10.2013 Zmluva o dodávke plynu č. CE 584-2013-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
4.10.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 582-2013-ZVB-1.2
4.10.2013 Dodatok č. 25 ku komisionárskej zmluve č. CE 583-2013-KM-1.2-25
3.10.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 581-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
3.10.2013 Dodatok ku Kúpnej zmluve č. CE 580-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
3.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 579-2013-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
3.10.2013 Zmluva o dielo č. CE 578-2013-OZ-2.4.1
2.10.2013 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. CE 575-2013-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
2.10.2013 Kúpna zmluva č. 33-13 č. CE 577-2013-KZ-1.2
2.10.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení KO č. CE 576-2013-OZ-2.4.1-2
1.10.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 574-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
1.10.2013 Kúpna zmluva č. CE 573-2013- OZ-2.2.2
1.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CE 572-2013-TZ-1.1
1.10.2013 Komisionárska zmluva č. CE 571-2013-OZ-1.2 ico_pdf_46
1.10.2013 Kúpna zmluva č. 31-13 č. CE 570-2013-KZ-1.2
1.10.2013 Zmluva o spolupráci č. CE 569-2013-OZ-1.2 ico_pdf_46