Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 15.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia 6.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia 13.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia 4.7.2019
Zápisnica zo zasadnutia 1.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia 5.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia 3.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia 7.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia 19.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia 5.12.2019

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 6.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia 4.7.2019
Zápisnica zo zasadnutia 1.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia 5.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia 3.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia 7.11.2019

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky – Nové mesto)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 6.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia 4.7.2019
Zápisnica zo zasadnutia 1.8.2019
Záznam o hlasovaní Výboru volebného obvodu č. III – Zapotôčky a Nové
mesto
Zápisnica zo zasadnutia 12.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia 4.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia 7.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia 5.12.2019

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 15.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia 11.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia 6.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia 3.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia 4.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia 2.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia 6.11.2019

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 6.6.2019
Záznam o hlasovaní Výboru volebného obvodu č. V mesta Prievidza – formou per rollam zo dňa 18. 7. 2019
Zápisnica zo zasadnutia 1.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia 5.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia 3.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia 6.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia 5.12.2019

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 14.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia 5.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia 18.9. 2019
Zápisnica zo zasadnutia 23.10. 2019
Zápisnica zo zasadnutia 8.11. 2019
Zápisnica zo zasadnutia 6.12.2019

Volebný obvod č. VII. (Hradec)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 16.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia 5.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia 20.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia 26.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia 17.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia 31.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia 12.12.2019