Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky – Nové mesto)

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Volebný obvod č. VII. (Hradec)