Mesto Prievidza od roku 2021 realizuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Táto povinnosť vyplynula zo zákona o odpadoch. Na zber kuchynského odpadu sú určené hnedé nádoby. Zvyšky kuchynského odpadu je potrebné najskôr uložiť do biodegradovateľných vrecúšok. Pripomíname, že na kuchynský odpad nie sú vhodné obyčajné plastové vrecká či tašky, len biodegradovateľné kompostovateľné vrecúška s certifikátom.

Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?

 • zvyšky ovocia a zeleniny
 • pečivo a cestoviny
 • škrupiny z vajec
 • kávová usadenina, čajové vrecká alebo sypaný čaj
 • zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky polievok
 • mäsové a mliečne výrobky
 • potraviny po dátume spotreby (bez obalov)
 • menšie kosti (kuracie, rybie)
 • zvyšky izbových rastlín či kytíc

Do vrecúšok nepatrí:

 • jedlé oleje
 • zvyšky jedla v obaloch
 • tekuté potraviny (mlieko, polievky…)
 • iné druhy odpadov (obaly, plasty, kovy, VKM, papier…)

Kde vyhodíte vrecúška s bioodpadom?
Na stojiskách kontajnerov v zastavanej hromadnej bytovej výstavbe budú rozmiestnené hnedé 140l nádoby, do ktorých treba vyhadzovať biodegradovateľné vrecúška s kuchynským odpadom. Pri rodinných domoch do hnedých 120l nádob. Vrecúško s bioodpadom následne poputuje do zariadenia na spracovanie odpadov.

Frekvencia vývozu nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je stanovená v zmysle legislatívy o odpadoch. V rodinných domoch bude biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zbieraný spolu s odpadom zo záhrad, tzv. „zeleným“, s frekvenciou vývozu 1x týždenne. Pri hromadnej bytovej výstavbe sú hnedé nádoby vyvážané 2x týždenne.