Na území mesta zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zabezpečuje zberová spoločnosť Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o.

Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?

 • zvyšky ovocia a zeleniny
 • pečivo a cestoviny
 • škrupiny z vajec
 • kávová usadenina, čajové vrecká alebo sypaný čaj
 • zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky polievok
 • mäsové a mliečne výrobky
 • potraviny po dátume spotreby (bez obalov)
 • menšie kosti (kuracie, rybie)
 • zvyšky izbových rastlín či kytíc

Do vrecúšok nepatrí:

 • jedlé oleje
 • zvyšky jedla v obaloch
 • tekuté potraviny (mlieko, polievky…)
 • iné druhy odpadov (obaly, plasty, kovy, VKM, papier…)

Kde vyhodíte vrecúška s bioodpadom?

Na stojiskách kontajnerov v zastavanej hromadnej bytovej výstavbe sú rozmiestnené hnedé 240l nádoby, do ktorých treba vyhadzovať biodegradovateľné vrecká s kuchynským odpadom. Kuchynský odpad môžete vložiť do nádoby aj bez sáčka t. j. vysypať z vlastnej nádoby. Pri hromadnej bytovej výstavbe sú hnedé nádoby vyvážané 2x týždenne a to utorok a piatok.

Pri rodinných domoch sa zbierajú biodegradovateľné vrecká s obsahom kuchynského odpadu od domu k domu v deň vývozu nádoby na zmesový komunálny odpad. Odporúčame vložiť vrecko s obsahom kuchynského odpadu do vlastnej nádoby a vyložiť pri nádobu na zmesový komunálny odpad. Vrecko s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom následne poputuje do zariadenia na spracovanie odpadov.