Separácia využiteľných zložiek komunálneho odpadu v časti s individuálnou bytovou výstavbou je realizovaná formou zberu plastových vriec jedenkrát mesačne. Jednotlivé časti mesta sú zaradené do Harmonogramu zberu s presným termínom zvozu vyseparovaných zložiek.

Na triedený zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené 110 litrové zberné vrecia farebne rozlíšené: modré polyetylénové vrece určené na papier, zelené polyetylénové vrece určené na sklo, žlté polyetylénové vrece určené na plasty, červené polyetylénové vrece určené na kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály. Vrecia sú po vyprázdnení vrátené späť užívateľovi. V prípade poškodenia polyetylénového vreca je toto vrece nahradené novým a to zberovou spoločnosťou.

Kalendár zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v roku 2023 (IBV):

Zberový okruh č. 1 (štvrtok):
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Východná, Kukučínová , Ľ. Podjavorinskej, Sitnianskeho, Vajanského, Veľkolehotská, Malolehotská, Nábrežie A. Kmeťa, Nábrežie J. Kalinčiaka, Nábrežie sv. Metoda, Nábrežie sv. Cyrila, J. Hollého, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec

Zberový okruh č. 2 (piatok):
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Bojnická cesta, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra, Duklianska, Riečna, Priechodná, Stredná, Úzka, Zadná, Golfová, Letisková, Mlynská, Tkáčska, Súkenícka, Obuvnícka, Garbiarska, Klampiarska, Tenisová, J. Kollára, T. Milkina, J. Červeňa, I. Krasku, J. G. Tajovského, Májová, Š. Závodníka, R. Jašíka, Átriová, Snežienková, Nezábudková, Konvalinková, Fialková, Astrová, Narcisová, Tulipánová, Klinčeková, Nedožerská cesta, Malonecpalská, Veľkonecpalská, Slnečná, Na záhumní, Poľná, Pod horou, Zelená ulica, Hornonitrianska bytovka, Ciglianska cesta, Sebedražská cesta, Ulica na Kamenici

Zberový okruh č. 3 (sobota):
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Necpalská cesta, Puškinova, B. Slančíkovej, Hrnčiarska, Medzibriežková, C. Majerníka, Veterná, Partizánska, Povstalecká, J. Záborského, Rovná, M. Medveckej, M. Benku, Jánošíková, Koncová, K. Kuzmányho, Odbojárov, S. Mečiara, J. Gramantíka, Bottova, Skrytá, J. Alexyho, K. Nováckeho, Mariánska, Zahradnícka, Vinohradnícka, Bôrová, Jaseňová, Jedľová, Rakytová, Hrabová, Lipová, Buková, Smreková, Dubová, Na Karasiny, Agátová, Bazová, I. Vysočana, Na Stráňach, Prírodná, Včelárska, T. Vansovej, Nová, Zdravotnícka, Lúčna, Stavbárov, Traťová, Staničná, Športová, Železničiarska, Krátka, Kvetná.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Referent životného prostredia: Ing. Beata Drozdová      
Tel: 046/5179  625         
Mobil: 0904 752 691      
Email: beata.drozdova@prievidza.sk

Referent pre komunálne odpadové hospodárstvo: Ing. Zuzana Iliašová
Tel: 046/5179  625         
Mobil: 0903 501 073     
Email: zuzana.iliasova@prievidza.sk
Kontakt: T+T, a.s.: 0905 335 399, 0905 335 398