V prípade, že potrebujete vybaviť jednu z nasledujúcich žiadostí, použite príslušné tlačivo a postupujte podľa pokynov. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

1. Žiadosť o pridelenie nádoby na zmesový komunálny odpad – domácnosť:

2. Žiadosť o pridelenie nádoby na BRO:

3. Žiadosť o zmenu množstvového zberu – podnikateľ:

4. Žiadosť o pridelenie nádoby na zmesový komunálny odpad – podnikateľ:

5. Žiadosť o zavedenie množstvového zberu – podnikateľ:

6. Žiadosť o zrušenie množstvového zberu – podnikateľ:

Kontakty:

Referent životného prostredia: Ing. Beata Drozdová      
Tel: 046/5179  625         
Mobil: 0904 752 691      
Email: beata.drozdova@prievidza.sk

Referent pre komunálne odpadové hospodárstvo: Ing. Zuzana Iliašová
Tel: 046/5179  625         
Mobil: 0903 501 073     
Email: zuzana.iliasova@prievidza.sk