Mesto uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana People to People Slovakia, občianske združenie. Spoločnosť Humana zabezpečila pre mesto úplne nové kontajnery na šatstvo, ktoré sú rozmiestnené na 46 stanovištiach.

HUMANA Slovakia o.z. prostredníctvom kontajnerov zbiera použité šatstvo, textílie a doplnky. Zber použitého oblečenia, obuvi a textílií je základom činnosti HUMANA Slovakia o.z. Opätovné použitie oblečenia ako druhotnej suroviny šetrí emisie CO2 a prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy.

Kontajnery na šatstvo sa budú vyvážať každý utorok v párnom týždni podľa nižšie uvedeného harmonogramu:

Mesiac / 1 x za 14 dníDátum vývozuDátum vývozuDátum vývozu
január 202409.01.202423.01.2024
február 202406.02.202420.02.2024
marec 202405.03.202419.03.2024
apríl 202402.04.202416.04.202430.04.2024
máj 202414.05.202428.05.2024
jún 202411.06.202425.06.2024
júl 202409.07.202423.07.2024
august 202406.08.202420.08.2024
september 202403.09.202417.09.2024
október 202401.10.202415.10.202429.10.2024
november 202412.11.202426.11.2024
december 202410.12.202423/27.12.2024

Stanovištia kontajnerov na zber šatstva v jednotlivých volebných obvodoch: