OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY máj 2013 Formát
31.5.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 292-2013-TZ-2. 3. 4 ico_pdf_46
31.5.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 291-2013-TZ-2 .3 .4
31.5.2013 Nájomná zmluva č 17-2013 č . CE 293-2013-NZ-1. 2
31.5.2013 Dodatok č 2 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. CE 290-2013-NZ-1. 2-2
30.5.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 287-2013-ZVB-1.2
ico_pdf_46
30.5.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 286-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
30.5.2013 Nájomná zmluva č. CE 285-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
30.5.2013 Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu č. 289-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
30.5.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 288-2013-OZ-4.0-2 ico_pdf_46
30.5.2013 Kúpna zmluva č. CE 283-2013-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
30.5.2013 Kúpna zmluva č. 2342-6617-2013-PÚ č. CE 284-2013-OZ-4.0 ico_pdf_46
29.5.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 274-2013-BZ-1.2 ico_pdf_46
29.5.2013 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 18-13 č. CE 275-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
29.5.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 276-203-TZ-1.1
ico_pdf_46
29.5.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 282-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
29.5.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 281-2013-TZ-1.1
ico_pdf_46
29.5.2013 Kúpna zmluva č. 24-13 č. CE 280-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
29.5.2013 Kúpna zmluva č. CE 279-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
29.5.2013 Zmluva o dielo č. CE 278-2013-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.5.2013 Kúpna zmluva č. 21-13 č. CE 273-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
21.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 272-2013-PB-1.2
ico_pdf_46
21.5.2013 Dohoda zmluvných strán č. CE 271-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
20.5.2013 Kúpna zmluva č. 18-13 č. CE 270-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
20.5.2013 Kúpna zmluva č. 19-13 č. CE 269-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
20.5.2013 Kúpna zmluva č. 16-13 č. CE 268-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
20.5.2013 Kúpna zmluva č. 17-13 č. CE 267-2013-KZ-1.2
ico_pdf_46
16.5.2013 Dodatok č. 1 ku Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 149-2013 č. CE 265-2013-KZ-1.2-1 ico_pdf_46
16.5.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 262-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
16.5.2013 Zmluva o nájme pozemku č. 15-13 č. CE 264-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
16.5.2013 Kúpna zmluva č. 20-13 č. CE 263-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
14.5.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 260-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
14.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 253-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
14.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 252-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
14.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 251-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
14.5.2013 Zámenná zmluva č. CE 249-2013-ZZ-1.2 ico_pdf_46
14.5.2013 Kúpna zmluva č. CE 259-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
14.5.2013 Kúpna zmluva č. CE 256-2013-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
14.5.2013 Kúpna zmluva č. CE 248-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
14.5.2013 Kolektívna zmluva č. CE 258-2013-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
14.5.2013 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. CE 250-2013-NZ-2.5-2 ico_pdf_46
9.5.2013 Kúpna zmluva č. CE 247-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
9.5.2013 Kúpna zmluva č. CE 246-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
9.5.2013 Dohoda o cene č. 2013-3002484 č. CE 245-2013-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
7.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 243-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
7.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 242-2013-PB-1.2
ico_pdf_46
7.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 241-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
7.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 240-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
7.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 239-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
7.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 238-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
7.5.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 237-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
6.5.2013 Nájomná zmluva č. 16-2013 č. CE 236-2013-NZ-1.2
ico_pdf_46
3.5.2013 Kúpna zmluva č. CE 235-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
3.5.2013
Kúpna zmluva č. CE 234-2013-KZ-1.2
2.5.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 373-2013-ZVB-1.2.-1
2.5.2013 Nájomná zmluva č. CPTN-ON-57-2013-Z č. CE 233-2013-NZ-4.0 ico_pdf_46
2.5.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 219-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46