1. Komisia finančná, majetková a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Obvykle rokuje v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ – budova Slovenskej sporiteľne 2. poschodie.

2. Komisia dopravy, životného prostredia a rozvoja mesta pri MsZ v Prievidzi

Obvykle rokuje v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ – budova Slovenskej sporiteľne 2. poschodie.

3. Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Obvykle rokuje v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ – budova Slovenskej sporiteľne 2. poschodie.

4. Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Obvykle rokuje v zasadacej miestnosti odboru školstva – budova Mestského úradu 1. poschodie

5. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Obvykle rokuje v zasadacej miestnosti primátorky – budova Mestského domu 2. poschodie.

6. Komisia na ochranu verejného záujmu

Obvykle rokuje v zasadacej miestnosti primátorky – budova Mestského domu 2. poschodie.

7. Komisia MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach:

Obvykle rokuje v zasadacej miestnosti primátorky – budova Mestského domu 2. poschodie.

8. Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie  návrhov historických označení:

Obvykle rokuje v zasadacej miestnosti primátorky – budova Mestského domu 2. poschodie.

Archív zápisníc a uznesení

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2022

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2021

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2020

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2019

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2018

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2017

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2016

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2015

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2014