OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY marec 2015 Formát
31.03.2015 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1086 č. CE 199-2015-NZ-4.0-2 ico_pdf_46
31.03.2015 Dohoda o ukončení Komisionárskej zmluvy č. 338-2013-KM-2.4.1. zo dňa 22.06.2013 č. CE – 192-2015-KM-2.4.1
ico_pdf_46
31.03.2015 Komisionárska zmluva č. CE – 193 – 2015 – KM – 2.4.1
ico_pdf_46
31.03.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 188-2015-ZVB-1.2 ico_pdf_46
31.03.2015 Dodatok č. 27 k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku č. CE 189-2015-OZ-2.2.1-27
ico_pdf_46
30.03.2015 Zmluva o poskytovaní reklamných služieb č. CE-187-2015-OZ-1.2
ico_pdf_46
30.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 186-2015-OZ-2.3.3
ico_pdf_46
30.03.2015 Hromadný dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. CE 185-2015-OZ-2.2.5-2 ico_pdf_46
30.03.2015 Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 183-2015-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
30.03.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. CE 184-2015-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
26.03.2015 Zmluva o dielo č. CE 182-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.03.2015 Nájomná zmluva č. CE 179-2015-NZ-4.0 ico_pdf_46
24.03.2015 Nájomná zmluva č. 5-2015 č. CE 181-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
23.03.2015 Dodatok č. 4 č. CE -180-2015-OZ-1.2.-4
23.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 177-2015-TZ-1.1
ico_pdf_46
23.03.2015 Zmluva o dielo č. CE 176-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.03.2015 Dodatok č.1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 173-2015-ZVB-1.2
ico_pdf_46
19.03.2015 Kúpna zmluva č. 7-15 č. CE 172-2015-KZ-1.2 ico_pdf_46
19.03.2015 Kúpna zmluva č. 57-14 č. CE 171-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
18.03.2015 Zmluva č. 27-2015-BZ-2.4.1 o uzavretí budúcej zmluy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky č. CE 27-2015-BZ-2.4.1
18.03.2015 Zmluva o dielo č. CE 170-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.03.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 169-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
18.03.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 168-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 167-2015-OZ-2.5-1
ico_pdf_46
17.03.2015 Kúpna zmluva č. 8-15 č. CE 163-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
17.03.2015 Dodatok č. 1 ku Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 165-2015-LZ-2.5-1 ico_pdf_46
17.03.2015 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na vydanie diela PRIEVIDZA MONOGRAFIA MESTA II. č. CE 164-2015-LZ-2.5-1
ico_pdf_46
17.03.2015 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na vydanie diela č. CE 166-2015-LZ-2.5-1
ico_pdf_46
16.03.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 162-2015-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
16.03.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zeškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 161-2015-OZ-2.4.1-1
16.03.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 160-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
16.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 156-2015-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
16.03.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. CE 157-2015-OZ-2.2.5-1 ico_pdf_46
12.03.2015 Zmluva o dielo č. CE 155-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
12.03.2015 Nájomná zmluva č. 2-2015 č. CE 152-2015-NZ-1.2 ico_pdf_46
11.03.2015 Kúpna zmluva č. 4-15 č. CE 151-2015-KZ-1.2
ico_pdf_46
11.03.2015 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 149-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
11.03.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 148-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
11.03.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 147-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
11.03.2015 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 146-2015-PB-1.2 ico_pdf_46
11.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 143-2015-TZ-1.1 ico_pdf_46
11.03.2015 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 145-2015-KM-2.4.1 ico_pdf_46
11.03.2015 Zmluva o dielo č. CE 150-2015-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
11.03.2015 Zmluva č. 11-2015 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolné Vestenice č. CE 142-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
10.03.2015 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a telekomunikačných technológií č. CE 141-2015-OZ-2.2.3
ico_pdf_46
10.03.2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre n.o. Harmónia č. CE 140-2015-TZ-2.2.1
ico_pdf_46
10.03.2015 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 34-2014 č. CE 139-2015-NZ-1.2-3
ico_pdf_46
04.03.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 134-2015-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
04.03.2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb č. CE 133-2015-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
02.03.2015 Zmluva o poskytovaní veterinárnej činnosti č. CE 127-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46
02.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 126-2015-TZ-2.3.4 ico_pdf_46
02.03.2015 Kúpna zmluva č. 0015001002 č. CE 128-2015-OZ-4.0 ico_pdf_46