Dátum zverejnenia ZMLUVY – máj 2011
Formát
19.05.2011 Zmluva o prenájme CE 209-2011-OZ-4.0 ico_pdf_46
19.05.2011 Zmluva o poskytovaní služieb CE 212-2011-OZ-2.1.3
18.05.2011 Kúpna zmluva CE 219-2011-KZ-2.2.2
18.05.2011 Dodatok č. 21 ku Komisionárskej zmluve CE 217-2011-KM-2.4.1-21
17.05.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 154-2011-OZ-2.3.1
17.05.2011 Servisná zmluva CE 215-2011-SZ-4.0
17.05.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 193-2011-OZ-2.3.1
17.05.2011 Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve CE 216-2011-PZ-2.3.3-1
16.05.2011 Zmluva o dielo CE 214-2011-OZ-1.1
13.05.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CE 208-2011-TZ-2.3.1
11.05.2011 Zmluv o dielo CE 155-2011-OZ-1.1
11.05.2011 Zmluv o dielo – servisná zmluva CE 203-2011-SZ-4.0
11.05.2011 Zmluva o prenájme CE 206-2011-OZ-4.0
11.05.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie CE 207-2011-TZ-1.1
11.05.2011 Zmluva o dielo CE 205-2011-OZ-4.0
11.05.2011 Zmluva o spolupráci CE 204-2011-OZ-4.0
11.05.2011 Zmluv o dielo CE 156-2011-OZ-1.1
10.05.2011 Zmluv o dielo CE 202-2011-OZ-1.1
10.05.2011 Zmluva o vykovaní exekúcii CE 201-2011-OZ-1.2
09.05.2011 Kúpna zmluva CE 197-2011-KZ-2.2.2
09.05.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie CE 167-2011-TZ-1.1
09.05.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 198-2011-OZ-2.3.1
09.05.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 189-2011-OZ-2.3.1
09.05.2011 Dodatok 2 k zmluve o posyktovaní opatrovateľskej služby CE 200-2011-OZ-2.3.1-2
09.05.2011 Dodatok 1 k zmluve o posyktovaní opatrovateľskej služby CE 199-2011-OZ-2.3.1-1
06.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 181-2011-PB-2.2.2
06.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 180-2011-PB-2.2.2
06.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 179-2011-PB-2.2.2
05.05.2011 Zmluva o dielo CE 196-2011-OZ-27476
05.05.2011 Nájomná zmluva č. 01-011 CE 195-2011-NZ-2.2.2