Dátum zverejnenia ZMLUVY – marec 2011
Formát
31.03.2011 Kúpna zmluva CE 121-2011-KZ-2.2.2 ico_pdf_46
31.03.2011 Dodatok 2 k Nájomnej zmluve 16-2004 CE 117-2011-NZ-2.2.2
31.03.2011 Dodatok 1 k Zmluve o dielo CE 120-2011-OZ-10-1
31.03.2011 Dodatok k Zmluve o využívaní dátovej siete CE 116-2011-OZ-2.5
31.03.2011 Zmluva o využívaní dátovej siete CE 115-2011-OZ-2.5
29.03.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CE 108-2011-TZ-2.3.1
28.03.2011 Kúpna zmluva CE 114-2011-KZ-2.2.2.pdf
28.03.2011 Zmluva na refakturáciu el. energie CE 113-2011-OZ-2.0.pdf
25.03.2011 Kúpna zmluva CE 112-2011-KZ-2.2.2
24.03.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 110-2011-OZ-2.3.1
24.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 107-2011-PB-2.2.2
24.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 106-2011-PB-2.2.2
24.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 105-2011-PB-2.2.2
24.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 104-2011-PB-2.2.2
24.03.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 111-2011-OZ-2.3.1
23.03.2011 Zmluva o výpožičke CE 109-2011-ZV-2.4.1
22.03.2011 Dodatok č. 2 kZmluve o platení úhrady za opatrovateľskú službu CE 99-2011-OZ-2.3.1
22.03.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. opatrovateľskej služby CE 100-2011-OZ-2.3.1
21.03.2011 Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve č. 01-10 CE 103-2011-ZZ-222
21.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 95-2011-PB-222
21.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 96-2011-PB-222
21.03.2011 Dohoda o zverení hnuteľného majetku do správy056
21.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 94-2011-PB-222
17.03.2011 Zmluva o zriadení záložného práva CE 98-2011-ZZP-222
16.03.2011 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby 93-2011-TZ-231
16.03.2011 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby 92-2011-TZ-231
15.03.2011 Dodatok 1 k splátkovému kalendáru z 11102006 CE 91-2011-KZ-222-1021
11.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 88-2011-PB-2.2.2
11.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 87-2011-PB-2.2.2
11.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 86-2011-PB-2.2.2