Dátum zverejnenia ZMLUVY – február 2011
Formát
17.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 53-2011-PB-2.2.2 ico_pdf_46
17.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 52-2011-PB-2.2.2
16.02.2011 Dodatok č. 1 k Dohode č. 17-§51-2011
15.02.2011 Kúpna zmluva CE 50-2011-KZ-2.5
15.02.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Spokojnosť
15.02.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – Slov. skauting
15.02.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – OZ K 2000
15.02.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – ICM
14.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 13-2011-PB-2.2.2
14.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 18-2011-PB-2.2.2
14.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 17-2011-PB-2.2.2
14.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 4-2011-PB-2.2.2
14.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 3-2011-PB-2.2.2
14.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 2-2011-PB-2.2.2
11.02.2011 Zmluva o bezplatnej preprave príslušníkov MsP č. 48-2011-OZ-4.O
11.02.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 47-2011-OZ-2.4.1-2
10.02.2011 Dodatok č. 15 ku komisionárskej zmluve z 1.7.2002
10.02.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 46-2011-TZ-1.2
09.02.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce č. 44-2011-OZ-2.1.1
09.02.2011 Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb č. 35-2011-OZ-2.3.1
09.02.2011 Kúpna zmluva č. 42-2011-KZ-2.1.2
09.02.2011 Kúpna zmluva 01-11 č. 43-2011-KZ-2.2.2
08.02.2011 Zmluva o dielo č. 8-2011
08.02.2011 Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe č. 17-§51-2011
08.02.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 629-2010
08.02.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 629-2010
08.02.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb – J. Daneková
08.02.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb – M. Morvay
08.02.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb – J. Frnka
08.02.2011 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby