SÚŤAŽNE PODKLADY K ZÁKAZKAM 2018

Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Formát
SP -Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 18.1.2018
SP -Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 18.1.2018
Dokumentácia – Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 18.1.2018
Vysvetlenie SP: Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 25.1.2018
Vysvetlenie SP: Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 09.02.2018
Príloha k vysvetleniu Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 09.02.2018
Príloha č. 2 k vysvetleniu zo dňa 9.2.2018 Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 27.2.2018
Oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk a zmena termínu otvárania ponúk k podlimitnej zákazke : Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 13.02.2018
Vysvetlenie SP: Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 23.02.2018
Oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk a zmena termínu otvárania ponúk k podlimitnej zákazke : Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 27.02.2018
Vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke : Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17 – 31
Zverejnené 02.03.2018

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Formát
SP- Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Zverejnené: 31.1.2018

Príloha č. 1 k súťažným podkladom
Zverejnené: 31.1.2018

Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi
Formát
Súťažné podklady : Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi
Zverejnené: 12.3.2018
Príloha k SP : Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi
Zverejnené: 12.3.2018
Oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk a zmena termínu otvárania ponúk k podlimitnej zákazke : Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi
Zverejnené: 28.3.2018
Vysvetlenie SP: Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi
Zverejnené: 05.04.2018

Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku – II. etapa
Formát
Súťažné podklady: Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku – II. etapa
Zverejnené: 15.3.2018
Príloha k SP -Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku – II. etapa
Zverejnené: 15.3.2018

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
Formát
Súťažné podklady Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené: 26.3.2018
Súťažné podklady Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené: 26.3.2018
Príloha k SP – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené: 26.3.2018
Vysvetlenie SP k zákazke : Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené: 05.04.2018
Vysvetlenie SP k zákazke : Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené: 12.04.2018
Vysvetlenie SP k zákazke: Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené: 19.04.2018
Súťažné podklady Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza – oprava č. 1
Zverejnené: 19.04.2018
Vysvetlenie SP k zákazke: Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené: 20.04.2018

Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi – SO 01 Rekonštrukcia starej tribúny
Formát
SP: Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi – SO 01 Rekonštrukcia starej tribúny
Zverejnené: 12.04.2018

prílohy k SP: Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi – SO 01 Rekonštrukcia starej tribúny
Zverejnené: 12.04.2018

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk
Zverejnené: 3.5.2018

Vysvetlenie + oprava SP
Zverejnené: 10.5.2018

Prílohy k SP
Zverejnené: 10.5.2018
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice

Formát
SP: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice
Zverejnené: 19.04.2018
Prílohy k SP: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice
Zverejnené: 31.10.2018
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 52 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverenené: 8.11.2018

Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza
Formát
Súťažné podklady v znení opravy č. 1 zo dňa 9.1.2019
Zverejnené: 14.1.2019
SP: Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza
Zverejnené: 27.8.2018
Prílohy – Oznámenie zmena LPP a OCP
Zverejnené: 13.9.2018
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </w:LsdE