Uznesenia Mestskej rady v Prievidzi za rok 2018

Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 19.11. 2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 22.10. 2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 17. 9. 2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 13. 8. 2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 18.06.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 21.05.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 23.04.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 19.03.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 19.02.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 29.01.2018
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 22.01.2018