Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 17.1.2017 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia 14.2. 2017 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia 14.3. 2017
Uznesenia zo zasadnutia 2. 5. 2017
Uznesenia zo zasadnutia 19.9. 2017
Uznesenia zo zasadnutia 24.11.2017

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 16.1.2017 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia 13.2.2017
Uznesenia zo zasadnutia 12.6.2017
Uznesenia zo zasadnutia 4.8.2017
Uznesenia zo zasadnutia 19.9.2017
Uznesenia zo zasadnutia 16.10.2017
Uznesenia zo zasadnutia 23.11.2017

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 16.1.2017 ico_pdf_46
Uznesenia zo zasadnutia 13.2.2017
Uznesenia zo zasadnutia 13.3.2017
Uznesenia zo zasadnutia 2.5.2017
Uznesenia zo zasadnutia 12.6.2017
Uznesenia zo zasadnutia 19.09.2017
Uznesenia zo zasadnutia 16.10.2017

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 16.1.2017
Uznesenia zo zasadnutia 15.2.2017
Uznesenia zo zasadnutia 15.3.2017
Uznesenia zo zasadnutia 03.05.2017
Uznesenia zo zasadnutia 18.10.2017
Uznesenia zo zasadnutia 29.11.2017

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 12.1.2017
Uznesenia zo zasadnutia 19.1.2017
Uznesenia zo zasadnutia 16.2.2017
Uznesenia zo zasadnutia 28.2.2017
Uznesenia zo zasadnutia 16.3.2017
Uznesenia zo zasadnutia 24.4.2017
Uznesenia zo zasadnutia 4.5.2017
Uznesenia zo zasadnutia 15.6.2017
Uznesenia zo zasadnutia 7.8.2017
Uznesenia zo zasadnutia 14.9.2017
Uznesenia zo zasadnutia 19.10.2017
Uznesenia zo zasadnutia 23.11.2017

Komisia pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia 3. apríl 2017
Uznesenia zo zasadnutia 3. mája 2017
Uznesenia zo zasadnutia 5. júna 2017
Uznesenia zo zasadnutia 20. júna 2017

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2016

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2015

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2014.